Suomalaismedian saamelaisuutisoinnin taso on surkea, kirjoittaa toimittaja Kukka Ranta

Journalisti-lehti 6.2.2023 | Kukka Ranta, teksti | kuva Aapo Huhta, kuva

Kuva: Aapo Huhta

Freetoimittajana työskennellessäni kuulen journalisteilta toistuvasti saman asian. Saamelaisaiheista ei tiedetä riittävästi, eikä niistä uskalleta kirjoittaa, koska toimituksissa ei ole aikaa perehtyä monimutkaisina pidettyihin asioihin.

Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja kirjoitti hiljattain (23. 11. 2022), että ”saamelaiset herkästi riitelevät sekä keskenään että kaikkien ulkopuolisten kanssa”. Sama väite toistuu usein suurissa tiedotusvälineissä, viime aikoina esimerkiksi Iltalehdessä (12. 11. 2022). Vielä muutama vuosi sitten riitaisuus oli yksi saamelaisia käsittelevien juttujen yleisimmistä näkökulmista.

Saamelaisten poliittiset erimielisyydet esitetään koko kansan hankalana ominaisuutena. Suomalaiset poliitikot taas saavat väitellä keskenään kaikessa rauhassa ilman, että se määrittää suomalaisuutta.


Leimaaminen on laiskaa journalismia. Yksi syy laiskuudelle on toimittajien heikko yleistieto saamelaisista. Suomalainen peruskoulu on sivuuttanut saamelaiset opetuksessaan lähes täysin. Se vähä, mitä oppikirjoissa kerrotaan, perustuu enimmäkseen suomalaisten näkemyksiin saamelaisista ja stereotypioihin.

Syyte kansan riitaisuudesta on kansanryhmää leimaava ja ihmisarvoa loukkaava. Se heikentää saamelaisten halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kaventaa sananvapautta.

Toimittajat ulkoistavat laajojen yhteiskunnallisten ongelmien käsittelyn saamelaisten sisäiseksi asiaksi, jossa suomalaiset ovat osattomia sivustaseuraajia.

Saamelaisia käsittelevän journalismin tulisi tarkastella enemmän suomalaisen yhteiskunnan rakenteita. Sen pitäisi keskittyä syihin, jotka johtavat epäoikeudenmukaisuuksiin, kuten esimerkiksi puutteellisiin tai toteutumattomiin lakeihin.


Toimitukset käyttävät suurta valtaa päättäessään, kenelle antavat äänen. Saamelaiset jäävät usein yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle. Saamelaiset tutkijat, saamelaiskäräjien edustajat ja asiantuntijat loistavat poissaolollaan suomalaisessa mediassa.

Televisiossa keskustellaan usein saamelaisia koskevista aiheista, vaikka paikalla ei ole yhtään saamelaista tai aiheen asiantuntijaa. Näin kävi muun muassa A-studiossa heinäkuussa 2021.

On tavallista nähdä suomalaisia kansanedustajia kertomassa valmistelemistaan ja ajamistaan asioista. Ei pitäisi olla vaikeaa ottaa yhteys saamelaisten omaan itsehallintoelimeen saamelaiskäräjiin tai pyytää saamelainen tutkija kertomaan kansansa asioista.

Toisaalta yksittäinen saamelainen haastateltava joutuu usein asemaan, jossa hän edustaa koko kansaa ja joutuu vastaamaan mihin tahansa lainsäädännölliseen, historialliseen tai kulttuurilliseen kysymykseen. Suomalainen elokuvantekijä tai kirjailija saa keskittyä puhumaan ihan vain omasta teoksestaan.

Faktapohjaisen tiedon takaamiseksi tarvittaisiin saamelaisvieraiden lisäksi myös saamelaisia toimittajia. Ylellä on esimerkiksi saamelainen toimitus Yle Sápmi, jonka kanssa Ylen muut toimitukset voisivat tehdä laajemmin yhteistyötä.


Politiikassa vaikuttavat erilaiset intressit. Saamelaisten kotiseutualueella moni asia kulminoituu siihen, kuka saa hallita maankäyttöä ja luonnonvaroja. Pohjoisen alueen investoinneista ja taloudellisista hankkeista uutisoidaan tyypillisesti ilman, että saamelaisia tai saamelaisten kotiseutualuetta edes mainitaan.

Saamelaiskäräjälain uudistamisesta uutisoidaan yksilöitä repivänä identiteettikamppailuna, vaikka kyse on alkuperäiskansan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja kollektiivisista oikeuksista. Media viljelee mielikuvia riitojen ja konfliktien täyttämästä saamelaiskiistasta sotaisilla sanavalinnoilla esimerkiksi poteroissa pysymisestä (Suomenmaa 25. 1. 2023) ja aselevosta (Lapin Kansa 11. 9. 2020).

Saamelaisoikeuksien edetessä vihapuheen ja rasismin määrä kasvaa, ja se traumatisoi yhä uusia saamelaissukupolvia. Rakenteellinen tietovaje on erinomainen alusta disinformaatiolle.

Median tulisi ymmärtää paremmin roolinsa saamelaiskäräjälain ympärille rakennetun konfliktin keskellä ja kantaa vastuu siitä, että luotettavaa ja perusteellista tietoa on riittävästi saatavilla.

Kukka Ranta

40-vuotias freetoimittaja, valokuvaaja ja väitöskirjatutkija Lapin yliopistossa.

Kirjoittaa ja kuvaa muun muassa Helsingin SanomiinMaailman Kuvalehteen ja Ylelle.

Julkaissut useita tietokirjoja, viimeisimpänä Vastatuuleen – Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta (Kustantamo S&S 2019) yhdessä Jaana Kannisen kanssa.

Valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopiston kehitystutkimuksen oppiaineesta, visuaalisen journalismin opintoja Taideteollisessa korkeakoulussa.

Saamen kansan pitkä tie oikeuksiensa puolesta

Amnesty 6.2.2023 | Teksti: Kukka Ranta

6. helmikuuta vietetään saamelaisten kansallispäivää. Juhlapäivää varjostaa eduskunnassa viime metreillä roikkuva saamelaiskäräjälain uudistaminen.

Kuudentena helmikuuta vuonna 1917 sataviitisenkymmentä saamelaista Norjasta ja Ruotsista kokoontui ensimmäistä kertaa pohjoismaiseen kokoukseen Norjan Trondheimissa. Kokous sitoi saamelaiset yhteen kansana ja loi saamelaispolitiikan perustan yli valtiorajojen. Trondheimin kokouksen merkitystä pidetään niin suurena, että sitä on juhlittu saamelaisten kansallispäivänä vuodesta 1992 lähtien.

Suomessa saamelaisten järjestäytyminen käynnistyi sotien jälkeen. Vuonna 1949 valtioneuvosto asetti ensimmäisen saamelaisasiain komitean suunnittelemaan valtion toimenpiteitä saamelaisten tulevaisuuden turvaamiseksi. Komitean yksi keskeinen tehtävä oli määritellä, kuka on saamelainen. Vuonna 1952 valmistuneessa komiteamietinnössä tärkein saamelaisuuden kriteeri oli saamen kieli, joka osoittaa selkeimmin elävää yhteyttä saamelaiseen kulttuuriin.

Suomi oli 1970-luvulla saamelaisoikeuksien edelläkävijä, kun saamelaisten itsehallinto eteni naapurimaita nopeammin.

1950-luvulta lähtien saamelaisten pohjoismainen yhteistyö tiivistyi ja poliittinen saamelaisliike voimistui. Suomi oli 1970-luvulla saamelaisoikeuksien edelläkävijä, kun saamelaisten itsehallinto eteni naapurimaita nopeammin. Tällöinkin saamelaisvaltuuskuntaa koskevassa asetuksessa saamelaismääritelmän ja vaalikelpoisuuden tärkein peruste oli saamen kieli.

Saamelaiskäräjät perustettiin lailla ensin Norjassa vuonna 1989 ja seuraavaksi Ruotsissa vuonna 1993. Sekä Norjassa että Ruotsissa kieliperusteisen saamelaismääritelmän malli otettiin Suomen saamelaisvaltuuskunnasta. Sittemmin Suomi on lähtenyt eri linjoille ja on jäänyt alkuperäiskansoja koskevassa oikeuskehityksessä naapurimaitaan jälkeen.

Vuonna 1990 valmistui saamelaisvaltuuskunnan pitkään valmistelema saamelaislakiehdotus. Siinä ehdotettiin, että saamelaisalueella sijaitsevat valtion maat siirrettäisiin historiallisten lapinkylien eli saamelaisten siidojen yhteisomistukseen.

Ehdotus sai ankaraa vastustusta erityisesti pohjoisen suomalaisväestön keskuudessa. Moni pelkäsi menettävänsä oikeuksiaan, vaikkei yksityisiin oikeuksiin esitetty muutoksia. 1990-luvulta alkaen saamelaisiin kohdistuva vihapuhe alkoi yltyä sitä kovemmaksi mitä pidemmälle saamelaisoikeudet olivat etenemässä.

Kiistojen rauhoittamiseksi oikeusministeriössä alettiin valmistella saamelaisten kulttuuri-itsehallintolakikokonaisuutta maaoikeuskysymyksistä erillään. Saamelaisten asema alkuperäiskansana vahvistettiin vuonna 1995 Suomen perustuslaissa, joka muodostaa itsehallinnon perustan. Tarkemmin asiasta säädetään saamelaiskäräjälaissa, joka tuli voimaan tammikuussa 1996.

1990-luvulta alkaen saamelaisiin kohdistuva vihapuhe alkoi yltyä sitä kovemmaksi mitä pidemmälle saamelaisoikeudet olivat etenemässä.

Muista Pohjoismaista poiketen Suomen saamelaiskäräjälakiin tuli kielimääritelmän rinnalle lappalaiskriteeri: ”että hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa”.

Eduskunnassa lakia säätäessä lappalaiskriteeriin tarkoitettu vuosiluku 1875 tippui pois perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti ja ilman saamelaisten hyväksyntää. Alkuperäinen ehdotus ulotti tarkastelun vuonna 1875 tai sen jälkeen laadittuihin maa-, veronkanto- tai henkikirjoihin, eli tätä ennen henkikirjoihin merkityt esivanhemmat eivät olisi riittäneet saamelaiskriteerin täyttymiseen”. Saamelaismääritelmästä tuli ristiriitainen, kun kielitaitovaatimus kattaa kolme sukupolvea taaksepäin, mutta lappalaiskriteeri on ilman aikarajaa.

Saamelaiset ovat pitäneet lakia virheellisenä heti alusta lähtien ja näkivät vaarana saamelaiskäräjien suomalaistumisen. Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon on hakeutunut 1990-luvun lopulta alkaen ihmisiä hyvin vanhojen elinkeinoluetteloiden perusteella. Kaukaisen lapinveron maksajina on ollut myös suomalaisia, eikä pelkkä merkintä maa-, veronkanto- tai henkikirjassa ole todiste etnisestä saamelaisuudesta.

Kansainväliset ihmisoikeussopimuksia valvovat elimet, kuten YK:n ihmisoikeuskomitea ja YK:n rotusyrjinnän vastaisen komitea (CERD), ovat useita kertoja hyvin selväsanaisesti todenneet, että Suomen nykyinen, monin osin vanhentunut ja liian tulkinnanvarainen saamelaiskäräjälaki loukkaa ihmisoikeuksia.

Saamelaiset ovat pitäneet lakia virheellisenä heti alusta lähtien – vaarana on saamelaiskäräjien suomalaistuminen.

Alkuperäiskansana saamelaisilla on kansainvälisen oikeuden mukainen itsemääräämisoikeus, joka tarkoittaa myös oikeutta kansan itsemäärittelyyn. Yhdistyneiden kansakuntien alkuperäiskansojen julistuksen 33 artiklassa todetaan, että alkuperäiskansoilla on oikeus määrätä omasta identiteetistään tai jäsenyydestään tapojensa ja perinteidensä mukaisesti. Lisäksi alkuperäiskansoilla on oikeus määrätä toimielintensä rakenteet ja valita niiden jäsenet omia menettelyjään noudattaen. Erityissäännösten tarkoitus on turvata alkuperäiskansojen olemassaolo ja perinteisten kulttuurien erityispiirteet sekä estää sulautuminen valtaväestön kulttuuriin.

Saamelaiskäräjälakia on yritetty uudistaa kolmen hallituskauden aikana, mutta uudistus näyttää tyssäävän aina saamelaismääritelmään. Saamelaiset ovat kannattaneet kielimääritelmää johdonmukaisesti jo ensimmäisestä komiteamietinnöstä lähtien, ja se pohjautuu pohjoismaiseen saamelaissopimukseen, jonka Suomen valtio on alustavasti hyväksynyt. Alun perin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon säätämisen yhteydessä esitettiin, että itsehallinto olisi dynaamista ja saamelaiset voisivat kehittää itsehallintoaan. Saamelaiskäräjälakiin ei kuitenkaan ole tehty itsehallintoa kehittäviä muutoksia lain lähes 30 vuoden voimassaolon aikana.

Saamelaiskäräjälain muuttaminen hallituksen esityksen mukaisesti olisi merkittävä askel saamelaisten itsemääräämisoikeuden edistämisessä, itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytysten parantamisessa, sekä todettujen ihmisoikeusloukkausten poistamisessa.

Saamelaiskäräjälain uudistusta edellyttävät Suomen kansainväliset velvoitteet. Kansainvälinen oikeus on asiassa selkeä. Toteutuessaan uudistus saattaa Suomen lainsäädännön huomattavasti aiempaa paremmin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vaatimusten tasolle viime vuosikymmeninä tapahtuneen kansainvälisen oikeuden kehityksen mukaisesti.

Erityissäännösten tarkoitus on turvata alkuperäiskansojen olemassaolo ja perinteisten kulttuurien erityispiirteet sekä estää sulautuminen valtaväestön kulttuuriin.

Saamelaisille kansallispäivä on juhlapäivä, mutta sitä varjostaa erityisesti eduskunnassa viime metreillä roikkuva saamelaiskäräjälain uudistaminen. Saamelaisilla ei ole aikaa levätä, vaan heidän on jatkuvasti puolustettava oikeuksiaan erilaisilta uhilta.

Ensimmäisestä komiteamietinnöstä on kulunut yli 70 vuotta, ja saamelaisten ensimmäisestä Trondheimin järjestäytymisestä yli sata vuotta. Saamelaiset kamppailevat yhä samojen haasteiden kanssa. Saamelaisia on pakkosulautettu valtaväestöön ja -kulttuuriin erilaisin keinoin vuosisatojen ajan. Saamenmaalla jokaisella alueella ja sukupolvella on omat kokemuksensa pakkosulauttamisesta ja maiden menetyksistä, joista saamen kansa kantaa kollektiivista, ylisukupolvista traumaa.

Suomessa on käynnissä totuus- ja sovintokomissio, Norjassa työ on loppuvaiheessa ja Ruotsissa komissiota valmistellaan. Totuus- ja sovintokomissiotyössä on kyse sekä menneisyyden vääryyksien että tämän päivän oikeusloukkauksien tunnistamisesta. Suomen komissaarit vetosivat hiljattain saamelaiskäräjälain uudistamisen puolesta totuus- ja sovintokomission työn helpottamiseksi. Keskeistä on, että valtio ja koko yhteiskunta saadaan sitoutumaan haitallisten rakenteiden korjaamiseen, jotta sovinto olisi mahdollista.

Trondheimin kokouksessa yksi keskeinen vaatimus oli syrjinnän lopettaminen. Nyt yli sata vuotta myöhemmin vihapuhe saamelaisia kohtaan käy yhä kovemmilla kierroksilla. Uhkaukset ja häirintä kasvavat sitä kovemmaksi, mitä lähempänä saamelaiskäräjälain uudistus on toteutua. Erityisesti saamelaisnuoret ovat kertoneet kokevansa nykyilmapiirin traumatisoivana ja uskonsa oikeusvaltioon horjuvan.

Suomen tulee turvata saamelaisten ja saamelaisnuorten oikeus kulttuurinsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti. Saamelaiskäräjälain uudistus on ihmisoikeuskysymys.

Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid!

Pyeri säämi aalmugpeivi puohháid!

Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide!

Hyvää saamelaisten kansallispäivää kaikille!

Teksti: Kukka Ranta

Kirjoittaja työskentelee asiantuntijaharjoittelijana Amnestyn Suomen osastossa ja väitöskirjatutkijana Lapin yliopistossa. Blogissa ilmaistut näkemykset ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta järjestön virallista kantaa.

Saamelaiset syyttävät keskustaa tärkeän laki­uudistuksen torppaamisesta

Helsingin Sanomat 2.11.2022 | Teksti ja kuvat: Kukka Ranta

Saamelaiset ovat huolissaan siitä, että saamelaisten itsemääräämis­oikeutta vahvistava lakiuudistus on vaarassa kaatua.

Saamelaisaktiivi Anni-Sofia Niittyvuopio vieraili lokakuussa eduskunnassa edistämässä saamelaiskäräjälakia KUVA: KUKKA RANTA

ANNI-SOFIA NIITTYVUOPIO on väsynyt. Takana on pitkä yö Paistunturin paliskunnan poroerotuksessa. Mieltä painaa saamelaiskäräjälain uudistus ja saamelaisnuorten tulevaisuus.

Nyt eletään viimeisiä hetkiä, jotta saamelaiskäräjä­lakiuudistus vielä ehtii eduskunnan käsittelyyn kuluvan istuntokauden aikana. Lakia on yritetty uudistaa kolmella hallituskaudella ja uudistus on taas vaarassa kaatua.

Niittyvuopio on 23-vuotias saamelainen poronhoitaja ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston toisen kauden puheenjohtaja. Huoli omasta kielestä, kulttuurista ja elinkeinosta ajoi mukaan saamelaispolitiikkaan 13-vuotiaana, jolloin hän liittyi Suomen Saamelaisnuorten hallitukseen.

”Saamelaiskäräjälaki ollut tapetilla koko poliittisen urani ajan.”

Fakta
Mitä saamelaiskäräjälain uudistus muuttaisi?

 • Vahvistaisi saamelaisten itsemääräämisoikeutta
 • Vahvistaisi saamelaisten oikeutta määrittää ketkä kuuluvat alkuperäiskansaan
 • Uusi saamelaiskäräjälaki ei enää määrittelisi saamelaisuutta, vaan linjaisi vain oikeudesta äänestää saamelaiskäräjävaaleissa.
 • Uusi säännös saamelaisten oikeuksien huomioimisesta viranomaisten toiminnassa
 • Vahvistaisi viranomaisten neuvotteluvelvoitetta
 • Helpottaisi äänestämistä pitkien etäisyyksien saamelaisalueella

Lähde: Oikeusministeriö

NYKYINEN saamelaiskäräjälaki rikkoo ihmisoikeuksia. Näin totesi YK:n ihmisoikeuskomitea vuonna 2019 ja Syrjinnän vastainen komitea vuonna 2022. Molemmat ratkaisut liittyvät saamelaiskäräjien vaaliluetteloon ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin hyväksyä vaaliluetteloon henkilöitä, joita saamelaisyhteisö ei tunnista.

Molemmat komiteat suosittavat Suomea uudistamaan saamelaiskäräjälakia saamelaisten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi.

”Meillä alkaa loppua aika.”

Myös Suomessa kaikki keskeiset ihmisoikeustahot, Ihmisoikeuskeskus, Ihmisoikeusvaltuutettu, Amnesty ja Ihmisoikeusliitto, suosittavat lain pikaista uudistamista.

Oikeusministeriön asettaman toimikunnan esitys valmistui viime vuoden toukokuussa, mutta saamelaiset odottavat edelleen toimia.

”Meillä alkaa loppua aika”, Niittyvuopio sanoo.

SAAMELAIS­KÄRÄJÄLAKI ei etene, koska hallituksessa keskusta vastustaa sitä. Keskeisinä kiistakohtina ovat lappalaiskriteerin poistaminen saamelaiskäräjälaista, eli vaaliluetteloon merkitsemisen edellytysten uudistaminen, sekä vaaliluettelon uudelleen järjestäminen uudistettujen kriteerien pohjalta.

Saamelaiskäräjälain saamelaisuuden kriteerit ovat keskenään ristiriitaiset, ja se on ollut suurin hidaste lain uudistamiseksi.

”Laki oli vanhentunut jo silloin kun tuli voimaan”, Niittyvuopio toteaa.

Saamelaiskäräjälaki hyväksyttiin eduskunnassa 1995 ja astui voimaan 1996.

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa saamelaisuuden määrittely perustuu saamelaisten itsensä mukaan ensisijaisesti saamen kieleen, joka on keskeinen perinnetiedon kannattelija. Suomessa ja Ruotsissa kieliperuste ulottuu lain mukaan isovanhempiin eli kolme sukupolvea, Norjassa taas neljänteen sukupolveen asti.

Oikeus on laajentanut saamelaismääritelmän liian laajaksi.

Saamelais­käräjälakiuudistus laajentaisi saamelaisten kielikriteeriä neljänteen sukupolveen ja yhtenäistäisi Suomen, Ruotsin ja Norjan lainsäädäntöä kohti yhteneväistä pohjoismaista saamelaissopimusta.

Nykyisessä laissa oleva niin kutsuttu lappalaiskriteeri perustuu vanhoihin maa-, veronkanto- tai henkikirjoihin, joiden perusteella henkilö on voinut hakeutua saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Kriteeri on kokonaan ilman aikarajaa.

Asiantuntijoiden mukaa vanhemmat asiakirjat viittasivat elinkeinoon, ei etniseen saamelaisuuteen. Lappalaiskriteerin perusteella saamelaiskäräjien vaaliluetteloon voidaan siis hyväksyä henkilöitä, joita kaikki saamelaiset eivät katso saamelaisiksi.

TOISEKSI nykylain epäkohdaksi katsotaan, että viimesijaiseksi muutoksenhakuviranomaiseksi nimettiin korkein hallinto-oikeus (KHO), minne henkilö voi valittaa, jos saamelaiskäräjät ei hyväksy häntä vaaliluetteloon.

Korkeimman hallinto-oikeuden rooli on osoittautunut ongelmalliseksi, sillä tutkijoiden mukaan päätökset ovat epäloogisia siitä, kuka on saamelainen. Kansainvälisen oikeuden mukaan alkuperäiskansalla tulisi olla oikeus päättää itse ketkä kansaan kuuluvat.

KHO hyväksyi vuonna 2011 neljä henkilöä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon ”kokonaisharkinnalla”, joka ei perustunut saamelaiskäräjälakiin.

”Se aiheuttaa aikamoisen kolauksen nuoren itsetunnolle, kun näkee vihapuhetta omasta kansasta.”

YK:n rotusyrjintäkomitea totesi vuonna 2012, että KHO on laajentanut saamelaismääritelmän liian laajaksi. Komitea näki merkkejä käräjien suomalaistumisesta, ellei Saamen kansa saisi itse määritellä, kuka saamelaiskäräjien vaaleissa saa äänestää.

Tästä huolimatta KHO hyväksyi vuonna 2015 uudestaan kokonaisharkinnalla 93 uutta henkilöä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Tähän liittyvät Suomen saamat viimeiset huomautukset YK:n ihmisoikeus- ja rotusyrjintäkomitealta.

”Jos lakiuudistus ei mene läpi, se mahdollistaa edelleen epäselvän tilanteen, jossa muut kuin saamelaiset voivat hakeutua ääniluetteloon. Pahimmillaan saamelaisten edustuselin tulisi muiden kuin saamelaisten itsensä hallintaan”, Niittyvuopio sanoo.

SAAMELAIS­KÄRÄJÄLAIN ympärillä on käyty paikoin rasististakin keskustelua.

”Tiedän kokemuksesta, että kyllä se aiheuttaa aikamoisen kolauksen nuoren itsetunnolle, kun näkee vihapuhetta omasta kansasta.”

Niittyvuopio on huolissaan siitä, että kuinka monta kertaa nuorten täytyy vielä nähdä saamelaiskäräjälain kaatuminen.

Niittyvuopio oli 15-vuotias, kun saamelaiskäräjälain uudistus kaatui ensimmäisen kerran eduskunnassa keväällä 2015. Silloin kansanedustajat äänestivät voimassa olevan saamelaismääritelmän puolesta.

”Se oli suuri takaisku saamelaisyhteisölle.”

”Suomessa saamelaisten asioista päättävät suomalaiset.”

Seuraavan kerran lakiuudistus kaatui 2018, kun valtion ehdottamasta pitkästä siirtymäajasta ei päästy yksimielisyyteen.

Niittyvuopion mukaan Suomessa saamelaisten asioista päättävät suomalaiset.

”Muutamat Lapin kansanedustajat tuntuvat esiintyvän saamelaisuuden asiantuntijoina ja heillä näyttäisi olevan veto-oikeus saamelaiseen kulttuuriin, jota edes saamelaisilla itsellään ei ole omaan kulttuuriinsa nähden.”

Pääministeri Sanna Marin (sdp) pyysi Ylen Ykkösaamussa 29. lokakuuta saamelaisilta anteeksi, ettei hallitus ole pystynyt viemään esitystä toistaiseksi eteenpäin.

”Meidän täytyy taistella perusoikeuksiemme puolesta päivittäin.”

Saamelaisyhteisössä ollaan pettyneitä Mariniin, koska pääministerillä olisi mahdollisuus viedä esitys eduskuntaan riitaisena ilman keskustan tukea.

Esityksen on ehdittävä myös Saamelaiskäräjien hyväksyttäväksi.

NIITTYVUOPIO pitää lakiuudistusta ensiaskeleena oikeaan suuntaan.

”Saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien edistämiseksi on kuitenkin vielä tehtävää vuosikymmeniksi. Tämän lakiuudistuksen myötä me nuoret voisimme keskittyä kielen, kulttuurin ja elinkeinojen kehittämiseen ilman, että meidän täytyy taistella perusoikeuksiemme puolesta päivittäin.”

Laki parantaisi saamelaisten äänestysaktiivisuutta ja helpottaisi äänestämisen käytäntöjä.

Vanhentuneen nykylain mukaan saamelaiskäräjävaaleissa äänestäminen tapahtuu postitse. Pohjoisessa Suomessa monet ihmiset joutuvat ajamaan jopa satoja kilometrejä hakemaan ja viemään äänestyspaperia postin toimipisteeltä kirjattuna.

”Meillä tulee olla oikeus itse määritellä, miten haluamme kehittää saamelaisten kotiseutualuetta.”

NYKYISESSÄ saamelaiskäräjälaissa viranomaisten neuvotteluvelvoite ei ole riittävän vahva ja sitä on laiminlyöty, minkä myös oikeuskansleri on todennut.

Saamenmaahan kohdistuu monenlaisia maankäyttöpaineita, kuten kaivoksia, koneellista kullankaivua, turismia ja metsänhakkuita. Saamelaiset tuodaan mukaan siinä vaiheessa, kun päätökset on jo tehty, Niittyvuopio toteaa.

”Lakiuudistus toisi saamelaisille parempaa turvaa ja vahvistaisi viranomaisten neuvotteluvelvoitetta. Se ei tarkoittaisi veto-oikeutta vaan tosiasiallista demokraattista neuvottelua ja keskustelua saamen kieleen ja kulttuuriin vaikuttavista hankkeista ja suunnitelmista”, hän sanoo ja jatkaa:

”Meillä tulee olla oikeus itse määritellä, miten haluamme kehittää saamelaisten kotiseutualuetta ja mikä on vähäistä suurempi haitta.”

Niittyvuopio toivoo, että saamelaiskäräjälaki uudistettaisiin eikä traumoja enää siirrettäisi seuraaville sukupolville.

”Tämä on hyvin raskasta saamelaisnuorille, sillä tässä rakennetaan meidän tulevaisuutta.”

Lue lisää: Tutkijaryhmä: Suomi rikkoo perustuslakia suhteessa saamelaisiin, ja korkein hallinto-oikeus on epälooginen päätöksissään siitä, kuka on saamelainen

Translapsuuden 80-90 -luvun vaihteessa elänyt Kasper Kivistö: ”Kaikilla on oikeus kehoonsa”

Yksilön tulisi voida itse määrittää, mikä hänen elämässään tuo hyvinvointia ja turvallisuutta. Transihmisten kehot ja henkilökohtaiset paperit ovat nyt muiden ihmisten käsissä, sanoo Trasek ry:n puheenjohtaja Kasper Kivistö.

Maailman Kuvalehti 4/2022 | Teksti: Kukka Ranta | Kuvat: Sandra Vuori

1. Mitä tarkoittaa transihminen?
Transihminen on kattotermi kaikille niille ihmisille, jotka eivät ole sitä sukupuolta, mikä syntymähetkellä on määritelty. Transihmisellä voidaan kattaa kaikki muut sukupuolet paitsi intersukupuoliset, jolla tarkoitetaan sukupuolen kehollisia variaatioita.

2. Millainen on suomalaisen sateenkarinuoren asema tällä hetkellä? Onko tapahtunut muutoksia?
Olen elänyt translapsuuttani 1980–90-luvun vaihteessa ja siihen aikaan asiasta ei tiedetty. Ei ollut edes sanoja asialle. Nykyään paras osa työtäni on nähdä, miten paljon vanhemmat haluavat olla lastensa tukena ja pyytävät neuvoja Trasekilta. Kasvuympäristö on hyvin erilainen – parhaimmillaan häpeästä ja pelosta irti kasvamista. Sitä toivoisin jokaisen lapsen oikeudeksi.

3. Toteutuvatko transihmisten oikeudet Suomessa?
Eivät kokonaisuudessaan. Meillä on vuosien viive sukupuolen juridisen vahvistuksen saamiseksi. Ilman lääkärin suostumusta ei voi vaihtaa henkilötunnusta ja sukupuolimerkintää. Suomessa prosessin aloittamisesta menee vuosia ennen kuin saa paperinsa. Se rajoittaa elämää. Työ- ja opiskeluhaut voivat joutua katkolle, jos paperit väittävät väärää sukupuolta kuin mitä ihminen arjessaan elää.

4. Miksi nykyinen Suomen translaki on ongelmallinen?
Suomessa on yhä vallalla hedelmättömyysvaatimus, jolla vaaditaan lisääntymiskyvyttömyyttä tavalla tai toisella – jopa steriloinnilla – ennen kuin voi saada juridisen sukupuolen vahvistamisen. Tästä Suomi on saanut kansainvälisesti useita huomautuksia.

5. Millaista lainsäädännöllistä muutosta tarvitaan transoikeuksien edistämiseksi?
Eniten huomiota saa juuri hedelmättömyysvaatimuksen poistaminen. Arjessa ykkösasiana olisi ylipäätään juridisen sukupuolen itsemääräämisoikeus, johon oikeus olisi myös alaikäisillä. Jos nuori elää jo arjessaan oman sukupuolensa mukaisesti, mutta henkilöpaperit ovat ristiriidassa todellisuuden kanssa, altistaa se nuoren syrjinnälle ja vie pois oikeuden yksityisyyteen. Kaikkia dokumentteja, kuten koulu- ja työtodistuksia ei välttämättä jälkikäteen saa muutettua uudelle henkilötunnukselle. Tämä johtaa siihen, että transnuoria työnnetään systemaattisesti heikompaan asemaan yhteiskunnassa.

Yksilön tulisi voida itse määrittää, mikä hänen elämässään tuo hyvinvointia ja turvallisuutta.

6. Mitä translain kokonaisuudistus muuttaisi?
Tulevassa translaissa irrotetaan medikaalinen ja juridinen puoli. Sukupuolen korjaamisen hoitopolku on yhä lääkäreiden vallassa ja se käydään yksilökohtaisesti. Se mitä ihminen omilla juridisilla papereillaan tekee, on tulevaisuudessa kunkin yksilön itsensä päätettävissä ilman lääkärintodistuksia. Laki on jättämässä alaikäiset ulkopuolelle ja se on iso ongelma.

7. Onko transihmisillä oikeutta vanhemmuuteen?
Kyllä, jokaisella ihmisellä on samat ihmisoikeudet, mutta joissain maissa estetään niiden toteutuminen. Hedelmättömyysvaatimus on ongelma erityisesti nuorille transihmisille. Tilanne on hyvin akuutti, että pääsee kouluihin, työn ja elämän alkuun. On ihmiselle sietämätön tilanne elää väärillä papereilla. Iloitsemme, että viime vuosina sukusolujen säilyttäminen on tullut mahdolliseksi kunnallisella puolella.

8. Toteutuuko transihmisten itsemääräämisoikeus Suomessa?
Tällä hetkellä ei, et voi esimerkiksi vaikuttaa itse korjausprosessin aikatauluun. On myös huolestuttavaa, että pelko kielteisestä päätöksestä voi aiheuttaa sen, että yksilö saattaa kokea painetta ottaa vastaan kehoa muokkaavia hoitoja, joita ei oikeasti haluaisi. Vaikka suuri osa transihmisistä haluaa lääketieteellisiä hoitoja, eivät kaikki kuitenkaan koe niitä itselleen sopiviksi. Yksilön tulisi voida itse määrittää, mikä hänen elämässään tuo hyvinvointia ja turvallisuutta. Transihmisten kehot ja henkilöpaperit ovat nyt täysin muiden ihmisten käsissä.

9. Miten transoikeudet toteutuvat Euroopassa?
Maltaa pidetään transoikeuksissa itsemääräämisoikeuden edelläkävijänä, mutta siellä aborttioikeus on nollassa. Ruotsi on uudistanut translakiaan pala kerrallaan ja siellä on alettu maksaa korvauksia niille, jotka on vaadittu steriloitavaksi ilman omaa tahtoa. Norja potkaisi kerralla translain kuntoon: juridinen vahvistaminen on mahdollista myös alaikäisille. Ja sitten on maita, kuten Unkari ja Puola, joissa on otettu takapakkia.

10. Miten avoimesti transihminen voi olla oma itsensä nyky-Suomessa?
On paljon tilanteita, joissa en koe turvalliseksi sanoa, että olen trans. Työelämässä pomot ja työkaverit tietävät asian, ja se on tunnustettu supervoimakseni. Arjessa huomaan pelkääväni tilanteissa, joissa en ole valmistautunut mahdolliseen syrjimiseen. Olen ollut työelämässä vaaratilanteissa: raju trans- ja homofobia uhkasi fyysistä ja varsinkin psyykkistä turvallisuuttani. Vakiintuneessa työ- ja ystäväporukassa pystyn elämään tasapainoista ja vapautunutta elämää.

He saivat vihdoin rauhan

Helsingin Sanomat 13.8.2022 | Teksti ja kuvat: Kukka Ranta

69 saamelaisvainajan jäänteet laskettiin takaisin haudan lepoon Inarin Vanhalla hautuumaasaarella viime viikon sunnuntaina. Hautajaiset järjestettiin myös Utsjoella ja Nellimissä. Kuva: Kukka Ranta

Tutkijat kaivoivat rotututkimuksen nimissä lukuisia saamelaisvainajia haudoistaan aina 1930-luvulle asti. Osa luista kaupattiin tuottoisaan hintaan maailmalla. Nyt ryöstettyjä saamelaisluita haudattiin uudelleen yhteisöjen saattelemana Inarissa, Utsjoella ja Nellimissä.

Kolme arkkua lepää suopursujen ja varvikkojen päällä. Polttiaiset leijailevat hitaasti ilmassa. On surua ja hiljaista iloa.

”Laskemme maan poveen niiden saamelaisten maalliset jäännökset, joiden ei vuosikymmeniä sitten sallittu rauhassa levätä alkuperäisessä hautapaikassaan”, lausuu arkkipiispa Tapio Luoma.

”On syytä tässä tilaisuudessa pukea sanoiksi se tyrmistys, jolla tänään ajattelemme tuota karkeaa hautarauhan rikkomista ja niitä syitä, jotka siihen aikanaan johtivat”.

Luoma toimittaa maahan kätkemisen yhdessä Oulun hiippakunnan piispan Jukka Keskitalon, Inarin kirkkoherran Tuomo Huuskon ja saamelaisten papin Mari Valjakan kanssa.

Yhteisön jäsenet ovat kaivaneet hautakuopan ja myös peittävät haudan itse saamelaisen kulttuurin mukaisesti.
Kuva: Kukka Ranta

Tuuli vaimenee ja sateinen taivas aukeaa, kun 69 saamelaisvainajan jäänteet siunataan uudelleen maahaan Inarijärven Vanhalla hautuumaasaarella elokuun ensimmäisenä sunnuntaina.

Paikalla on pieni joukko inarinsaamelaisen yhteisön jäseniä, joilla on yhteys saaren vainajiin.

Rukousten ja puheiden jälkeen kantajat laskevat arkut varovasti hautaan. Miehet tarttuvat lapioihin ja maakuoppa peittyy hetkessä. Muu saattoväki laulaa virsiä taustalla. Maa taputellaan sileäksi ja lopuksi valkoinen risti asetetaan huolellisesti pystyyn.

”Olo on helpottunut”, huokaa arkeologi ja Saamelaismuseo Siidan viransijainen museojohtaja Eija Ojanlatva. Vuosien työ ja hänen uransa tärkein saavutus on tullut vihdoin päätökseen. Inarinsaamelaisten esivanhemmat on saatettu takaisin hautarauhaan.

Saamelainen käsityöläinen Arto Saijets valmisti vainajien arkut Muddusjärven paliskunnan Tsiuttajoen jäkälöityneestä poroaidasta. Kuva: Kukka Ranta

Vanhaan hautuumaasaareen haudattiin 1700-luvulla Inarijärven asukkaita kirkollisin menoin. Saareen haudattaessa vainajat olivat paremmin turvassa petoeläinten tuholta.

1870-luvulta 1930-luvulle suomalaiset ja ulkomaiset tutkijat kaivoivat saamelaisvainajien luita tieteellisen rotututkimuksen nimissä, fyysisen antropologian tarpeisiin. Tutkijat selvittivät kansojen alkuperiä ja arvottivat väestöjä paremmuusjärjestykseen fyysisten ominaisuuksien perusteella.

1800-luvulla haalittiin erityisesti pääkalloja, Ojanlatva kertoo. Esimerkiksi pitkäkalloisia pidettiin älykkäämpinä kuin lyhytkalloisia. 1900-luvulla kaivettiin muitakin luita ja mitattiin eläviä ihmisiä.

Rotututkimukset jatkuivat vilkkaana toiseen maailman sotaan saakka, kunnes natsi-Saksan hirmuteot leimasivat alan.

Suomessa rotututkimukset käynnistettiin uudestaan 1960-luvulla ja ne jatkuivat aina 1970-luvulle saakka. Monitieteisiä ja kansainvälisiä tutkimusryhmiä oli liikkeellä lukuisia.

Inarin kansakoululla mitattiin muun muassa saamelaisten kalloja, ruumiinosia ja kasvojen piirteitä. Monet muistavat, kuinka joutuivat seisomaan alasti kuvattavana vieraan tutkimusryhmän edessä.

1920-luvulta peräisin olevia välineitä käytettiin Suomessa saamelaisten rotututkimuksiin vielä 1970-luvulla. Kuva: Kukka Ranta

Ojanlatvan mukaan rotututkimukset ovat jättäneet syviä arpia saamelaisyhteisön kollektiiviseen muistiin.

Vanhalla hautuumaasaarella kaivauksia tehtiin kahdesti. Vuonna 1878 kaivosinsinööri Solitander kaivoi esiin 103 pääkalloa, joista osa on yhä kadoksissa.

Toisen kerran saaren hautarauhaa rikottiin opetusministeriön pyynnöstä kesällä 1934, kun Helsingin yliopiston professori Väinö Lassilan johtama Suomalaisen tiedeakatemian antropologinen toimikunta avasi 69 hautaa.

Kirkon saamelaistyön sihteerin, rovasti Erva Niittyvuopion selvitysten mukaan evankelis-luterilaisen kirkon tuomiokapituli ja Inarin kirkkoherra Tuomo Itkonen näyttävät antaneen dokumenttien perusteella kaivausluvan yksimielisesti, ilman paikallisen kirkkoneuvoston käsittelyä tai yhteisön lupaa.

Pääkallot ja luut pakattiin paperipusseihin, ja arvokas saalis kuljetettiin anatomian laitokselle vuosikymmeniksi.

Itkonen auttoi tutkijoita suorittamaan tehtävän salassa paikallisilta, siinä kuitenkaan onnistumatta. Kaivaukset aiheuttivat aikalaisissa ihmetystä ja levottomuutta.

Eräs aikalainen saapui ripittäytymään ja kysyi Itkoselta ahdistuneena: ”Mitä varten ne herrat niitä hautoja kaivoivat – eikö ne ollut siunattu leposijoiksi?”

Niittyvuopion mukaan Itkonen esineellisti seurakuntalaisensa ja rikkoi pappislupauksessa antamansa rippisalaisuuden säilyttämisen.

Itkosen muistelmateos paljastaa kuinka tuottoisaa luukauppa oli. Yhden saamelaispääkallon hinnaksi arvioitiin 10 000 markkaa maailman markkinoilla, luurangon arvo seitsemän kertaa korkeammaksi.

Itkonen kävi itsekin vaihtokauppaa ja neuvotteli mittavan rahoituksen muun muassa saamenkielisen aapisensa julkaisemiseen.

Heinäkuussa 1995 Helsingin yliopisto palautti 95 pääkalloa uudelleen haudattavaksi Vanhaan hautuumasaaren. Palautus toteutettiin Inarin seurakunnan kirkkoneuvoston saamelaisen valtuutetun Jouni Ilmari Jomppasen ehdotuksesta.

Palautettu luuaineisto perustui todennäköisesti Solitanderin kaivauksiin, ja sisälsi myös kaksi kalloa Sodankylästä ja yhden Utsjoelta.

Pian palautuksen jälkeen Helsingin yliopiston luutoimikunta tutki koko anatomian laitoksen kokoelman ja totesi, että varastossa oli vielä 172 pohjoisesta kaivettua vainajaa, yhteensä 138 pääkalloa ja muita luita 70 eri vainajasta.

Saamelaiskäräjien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena luut päätettiin luovuttaa Saamelaismuseo Siidalle, joka perustettiin vuonna 1998. Luovutus tapahtui vuonna 2001.

Ojanlatva aloitti työnsä Saamelaismuseo Siidassa vuonna 2011, tällöin luukokoelma siirtyi arkeologi Ojanlatvan vastuulle.

Aineiston mukana tuli Excel-lista sisällöstä, ja Ojanlatva kävi kaikki luut läpi.

”Paikannimi oli merkitty kuntatasolla, joissain kohdin saattoi lukea tarkempi paikka, kuten Vanha hautuumaasaari. Ruksi oli joko kallon tai muun luun kohdalla, ei muuta.”

Arkeologi Eija Ojanlatvan vuosien työ ja uran tärkein saavutus on vihdoin tullut päätökseen. Inarinsaamelaisten esivanhemmat on saatettu takaisin hautarauhaan. Kuva: Kukka Ranta

Kalloissa oli mittaamisen jäljiltä pisteitä. Numeromerkintöjä saattoi olla kahdenlaisia, vanhan ja uuden luukortiston mukaan. Joidenkin kallojen alaleuka oli kiinnitetty rautalangalla.

”Sahatut kallot olivat järkyttäviä, päälaet olivat edelleen irti. Muita luita ei sahattu, vain kalloja”, Ojanlatva kuvailee.

Mukana oli myös vainajista otettuja röntgen-kuvia, jotka tuhottiin museon perustaman toimikunnan ja saamelaisten toiveen mukaisesti.

Yliopiston luuaineiston luovutusasiakirjan ehtona oli, että vainajia säilytetään Siidassa tutkimuskäyttöä varten. Parinkymmenen vuoden aikana tutkimuslupapyyntöjä saapui muutamia, yhtään lupaa ei myönnetty.

”Meillä oli oma huone, jossa vainajat olivat. Avaimet olivat vain johtajalla ja amanuenssilla, joka valvoi, että säilytystilan kosteus ja lämpö pysyivät tasaisena. Vainajia ei näytetty kenellekään. He ovat saaneet olla rauhassa siitä saakka.”

Vainajien säilyttäminen museolla oli raskas rooli kantaa.

”Huoneen ohi kulkiessa tiesi, että siellä on esiäitejä ja -isiä. He olivat siellä välitilassa, meillä ei ollut oikeutta heitä säilyttää.”

Ojanlatva työkavereineen aloitti palauttamisprosessin, ja Saamelaismuseosäätiön hallitus teki virallisen päätöksen uudelleen hautaamisesta vuosina 2015 ja 2019.

Vuosien lausuntokierrosten ja valmistelujen jälkeen yhteensä 140 saamelaisvainajan jäännettä haudattiin elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Inarissa, Utsjoella ja Nellimissä.

Metsäisten vaarojen reunustamalla Mantojärven rannalla, Utsjoen Pyhän Ulriikan kirkon hautausmaalla saamenpukuihin pukeutunut saattoväki laskee maahan 68 vainajan jäännettä.

Utsjoen vanha hautausmaa oli vielä käytössä, kun Kittilän piirilääkäri A. E. Jansson kaivoi 94 saamelaisten kalloa. Arviolta joka neljäs hauta avattiin.

Saamenpukuihin pukeutunut saattoväki laskee maahan 68 vainajan jäännettä Utsjoen Pyhän Ulriikan kirkon hautausmaalla maanantain. Kuva: Kukka Ranta

Myöhemmin maanantai-iltapäivällä kolmen kolttasaamelaisen vainajan jäännökset haudataan Nellimin ortodoksiselle hautausmaalle pienissä kirstuissa.

Heidän luunsa vietiin Petsamon Paatsjoen alueelta. Toisen maailmansodan jälkeen Petsamon koltat asutettiin Inarijärven itäosiin. Kolttien kyläkokous päätti haudata vainajat kolttasukujen nykyiselle hautausmaalle Paatsjoen läheisyyteen.

Iso selvitystyö on yhä edessä. Kaikkia saamelaisvainajien jäänteitä ei ole vielä palautettu.

Utsjoelta viedyistä kalloista 26 on kadonnut. Ojanlatva arvelee, että ne on todennäköisesti aikoinaan vaihdettu tai myyty Euroopan tutkijapiireissä.

Norjalaisten tiedetään kaivaneen pääkalloja Utsjoen Dalvadaksessa, Äimäjoella ja Nuvvuksessa. Myös Enontekiön Markkinassa, Muonionniskassa ja Rounalassa kaivettiin kalloja, jotka ovat kadoksissa. Luita saattaa löytyä eurooppalaisista luonnontieteellisistä museoista.

Ojanlatva selvittää parhaillaan Kittilän ja Ruotsin suuntiin, miten palauttaa heille kuuluvia Siidaan kulkeutuneita luita. Tavoitteena on, että kaikki vainajat palautetaan alkuperäisille sijoilleen.

Ojanlatvasta merkittävintä uudelleen hautaamisessa on se, että ”vainajilta viety ihmisarvo palautetaan. Esivanhemmat ovat nyt päässeet takaisin siunattuun äitimaahan.”

Helsingin Sanomat 13.8.2022

Lue lisää: Suomen viimeiset haudoistaan kaivetut saamelais­vainajien jäänteet kätketään jälleen maahan

Lue lisää: Suomalaiset ovat alempaa rotua, julistivat ruotsalaiset ja saksalaiset tiedemiehet 1900-luvun alussa – suomalaistutkija torjui väitettä kaivamalla esiin 49 pääkalloa

Ihmisoikeusaktivisti Kumi Naidoo löytää valoa synkkyyden keskeltä – Asiat ovat nyt riittävän huonosti, jotta riittävä määrä ihmisiä on huolissaan

Oman tyttären huoli herätti Kumi Naidoon ilmastokriisiin. Pitkän linjan ihmisoikeusaktivisti etsii kuumeisesti toivon tekoja ihmiskunnan pelastamiseksi.

Kumi Naidoo saa toivoa nuorten rohkeudesta ja kekseliäisyydestä. Samalla hänestä tuntuu pahalta nuorten puolesta. Naidoo sanoo, että hänen sukupolvensa on pyydettävä anteeksi epäonnistumistaan.

Maailman Kuvalehti 3/2022 | Teksti: Kukka Ranta
Kuvat: Flickr / Justin Goff (UK Government) & Ivan Semyonov | Julkaistu: 18.5.2022

”Minua hävettää vastata tähän kysymykseen”, toteaa kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu ihmisoikeus- ja ympäristöaktivisti Kumi Naidoo, 57.

”Ymmärsin ilmastonmuutoksen merkityksen vasta paljon myöhemmin kuin olisi pitänyt.”

Vuonna 2009 Naidoolle tarjottiin paikkaa Greenpeacen pääsihteerinä. Hän pohti ratkaisua yhdessä 13-vuotiaan tyttärensä kanssa. Hän kiitti työtarjouksesta ja vastasi, ettei kykene vielä tekemään päätöstä. Naidoo otti tuolloin osaa syömälakkoprotestiin zimbabwelaisten oikeuksien puolesta.

Tytär ihmetteli, miten joku niin koulutettu henkilö ei ymmärrä ilmastonmuutoksen vaikutusta hänen ja koko sukupolvensa elämään. Tytär vaati isää perehtymään asiaan ja kieltäytyi puhumasta, ellei isä lopettaisi syömälakkoa ja ottaisi vastaan työtä ilmastonmuutosta vastaan taistelevassa järjestössä.

Naidoo lopetti 21 päivää kestäneen syömälakon ja toimi kuten tytär kehotti.

”Kuulin huolen oman lapseni äänessä. Tunsin itseni tyhmäksi, kun en ollut ymmärtänyt asiaa. Minulle valkeni, että kyse on koko ihmiskunnan selviämisestä.”

Haastattelun hetkellä Naidoon kotimaassa Etelä-Afrikassa tulvii. Ensin alue kärsi pitkään jatkuneesta vakavasta kuivuudesta ja vesipulasta. Sitten iskivät raivoisat rankkasateet.

Huhtikuussa 2022 KwaZulu-Natalin maakunnan alueella satoi muutamassa päivässä lähes puolet vuotuisesta sademäärästä. Vuosikymmenien pahimmat tulvat ja sitä seuranneet maanvyörymät rikkoivat teitä, sairaaloita ja kouluja. Tuhansien kodit tuhoutuivat, ja monet jäivät ilman vettä tai sähköä. Satoja ihmisiä kuoli ja kymmeniä on edelleen kateissa. Pahiten kärsi satamakaupunki Durban, josta Naidoo on alun perin kotoisin.

”Emme tarvitse ilmastotutkijoita kertomaan meille, että olemme pulassa. Meidän tulee vain tarkkailla tapahtumia ympärillämme.”

Naidoo syntyi vuonna 1965 Durbanissa. Siihen aikaa elämää määritti valkoisen Etelä-Afrikan apartheid-rotuerottelujärjestelmä.

Lapsuuden perhe asui 1960-luvulla intialaisille osoitetulla alueella, joka oli alun perin perustettu banaaniplantaasien työläisille. Naidoon isoisovanhemmat olivat saapuneet Intiasta 1800-luvun lopulla ensimmäisten joukossa. Taloja kutsuttiin tulitikkutaloiksi. Ne olivat paikallishallinnon työläisille rakennuttamia. Eri ryhmien välillä ei juuri ollut kosketuspintaa, sillä niin apartheidin oli suunniteltu toimivan.

Kasvoimme melun ympäröimänä, kadut ympärillämme eivät olleet koskaan hiljaisia. Katujen äänistä tuli eräänlainen lohtu meille, kodin ääni. Nykyäänkin minun on vaikea rauhoittua hiljaisissa paikoissa.

Kuvaus on kirjasta, jota Naidoo parhaillaan viimeistelee. Kirjeitä äidilleni kertoo hänen nuoruuttaan järkyttäneestä surusta, äidin itsemurhasta ja sen jälkeisistä aktivismin ajoista.

20-vuotias Naidoo oli mukana rauhallisessa mielenosoituksessa hätätilan määräystä vastaan Durbanin keskustassa vuonna 1985. Yhtäkkiä poliisi pidätti osalliset ja heitä syytettiin väkivallasta julkisella paikalla. Kuva: Kumi Naidoon kotialbumi.

Naidoo oli 15-vuotias, kun hänen äitinsä yllättäen kuoli vuonna 1980. Muutama kuukausi myöhemmin hän osallistui ensimmäiseen mielenosoitukseen ja antautui aktivismille. Nyt hän on pysähtynyt katsomaan taakseen.

Vanhemmat eivät olleet poliittisia, mutta hyvin aktiivisia yhteisössään. Naidoon tunnollinen ja luotettava isä osallistui yhdistystoimintaan ja toimi oman alueensa epävirallisena tilintarkastajana.

Perheen lapset kulkivat mukana tilaisuuksissa. Samalla he oppivat järjestelytaitoja ja yhteisöllistä toimintaa.

”Tärkeintä oli olla hyvä ihminen, joka tekee hyviä asioita. Vanhempani yrittivät suojella meitä politiikalta, mutta heidän arvonsa veivät minut lopulta politiikkaan.”

Vuonna 1980 Etelä-Afrikassa kuohui. Opiskelijat nousivat maanlaajuisesti kapinaan epätasa-arvoistavaa koulutusjärjestelmää vastaan.

”Ensimmäinen opiskelijaboikotti oli ratkaiseva. Se tarjosi minulle ja kaltaisilleni nuorille keinon ilmaista ahdistuksemme.”

Naidoo muistelee ensimmäistä mielenosoitustaan, jonka eturivissä huudettiin ”haluamme tasa-arvoa”. Sen takarivissä lapset huusivat ”haluamme väritelevision”.

”Olimme hyvin nuoria!” Naidoo naurahtaa.

Lakkomielenosoituksia seurannut raju poliisiväkivallan aalto motivoi Naidoota ryhtymään täysipäiväiseksi aktivistiksi.

”Siitä lähtien kaikki mitä tein, perustui kysymykselle, miten kaataa rotusortojärjestelmä. Tuhannet nuoret tekivät samaa siihen aikaan.”

Opiskelijalakkoon osallistuminen johti Naidoon erottamiseen koulusta, mutta hän jatkoi itsenäistä opiskelua ja pääsi lopulta yliopistoon.

”Siihen aikaan todella ymmärsimme mikä merkitys koulutuksella on. Meitä oli harvoja, jotka pääsimme yliopistoon. Se oli merkittävä etuoikeus.”

Meidän täytyy ymmärtää, että luonto ei neuvottele.

Etelä-Afrikkaan julistettiin vuonna 1985 kansallinen hätätila, mikä laajensi poliisin pidätysoikeuksia ja tiukensi lehdistönvapautta. Naidoo joutui pidätetyksi useita kertoja ja vuosi myöhemmin hänen syytettiin rikkoneen hätätilaa mielenosoituksilla ja kansalaistottelemattomuudella. Siitä alkoi hänen maanalainen aikansa.

Naidoo piileskeli yhteensä yhdeksän kuukautta eri puolilla Durbanin kaupunkia korkeintaan viikon yhdessä paikassa. Matkalla kokouksiin tai seuraavaan piilopaikkaan autoa vaihdettiin usein kesken reittiä. Yliopiston loppukokeiden viimeisenä iltana hän piileskeli englannin kielen opettajansa kellarissa.

”Olin valmistautunut menemään oikeuteen, mutta sain viestin vankilassa olevilta ystäviltäni, että poliisi tiesi salaisesta toiminnastani. Siihen aikaan ei saanut olla missään tekemisissä laittomana kielletyn ANC-järjestön kanssa. Jos minut olisi otettu kiinni, en olisi voinut kidutettuna taata pystyväni pitämään salaisia tietoja omanani.”

Kukaan aktivisteista ei olisi halunnut lähteä maasta. Kun Naidoo sai arvostetun Rhodes-stipendin Oxfordiin, eräs Robben Islandin vankilasaarella ollut arvostettu henkilö sanoi hänelle: ”Asiat tulevat muuttumaan nopeasti. Ota stipendi vastaan, kerää tietoja ja tuo taidot takaisin taisteluun ja osaksi maamme uudelleenrakentamista.”

Niin Naidoo päätti paeta.

Monia tovereita oli pidätetty Botswanan rajalla ja myös Naidoon nimi oli maarajaviranomaisten listalla. Hän kuuli, että lentokentällä valvonta oli vähäisempää, eikä juuri kukaan olettanut ihmisten yrittävän paeta ilmateitse. Naidoo onnistui pääsemään lennolle Johannesburgista Amsterdamiin ja jatkoi sieltä Oxfordiin syksyllä 1987.

Kolme vuotta myöhemmin, kun Nelson Mandela vapautettiin vankilasta ja ANC laillistettiin, Kumi Naidoo palasi Etelä-Afrikkaan työskentelemään ANC:n parissa. Hän paneutui aikuiskoulutukseen ja lukutaitokampanjointiin.

”Se oli tärkeää, sillä koulutus on tie vapauteen.”

Jo yli neljä vuosikymmentä Naidoo on omistautunut ihmisoikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiselle. Viimeisen vuosikymmenen hän on syventynyt erityisesti ilmasto-oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

”Me, jotka tulemme globaalista etelästä, näemme ilmastokriisin vaikutukset jokapäiväisessä elämässämme. On todellinen tragedia, että ne, jotka kärsivät eniten, eivät ole itse aiheuttaneet ongelmaa.”

Parhaillaan Naidoo asuu väliaikaisesti Berliinissä Akatemia Robert Boschin stipendiaattina, ja pohtii aktivismin uusia muotoja. Ihmiskunnan tulee tehdä yhteistyötä ennennäkemättömällä tavalla. Tie on vaikea, sillä fossiilienergiateollisuus ei luovu vallasta ilman taistelua ja valtiot ovat siitä riippuvaisia.

”Meidän täytyy ymmärtää, että luonto ei neuvottele. Tarvitsemme nopean ja kaikenkattavan systeemisen muutoksen. Vain siten voimme taistella katastrofaalista ilmastonmuutosta vastaan.”

Synkkyyden keskellä Naidoo löytää optimismia: Asiat ovat nyt riittävän huonosti, jotta riittävä määrä ihmisiä on riittävän huolissaan.

”Saan toivoa nuorten rohkeudesta ja kekseliäisyydestä. Samaan aikaan minusta tuntuu kauhealta: Ei se ole nuorten vastuulla. Minun sukupolveni on pyydettävä anteeksi ja todettava, että epäonnistuimme.”

Pessimismi on ylellisyys, johon meillä ei ole nyt varaa, Naidoo ajattelee. Toivo täytyy juurruttaa niihin tekoihin, joita ihmiset voivat tehdä. Aktivismin täytyy voittaa puolelleen myös eri mieltä olevat, jotta ihmiskunnan yhteinen tulevaisuus on turvattu.

Keynote Kumi Naidoo: Kohti oikeudenmukaisempaa ilmastotyötä lauantaina 28.5.Klo 12.20–12.45 Maailma kylässä -festivaaleilla, online ja Tiivistämö.

Naidoo osallistui 2017 Saksassa järjestettävään Ilmenaun kansainväliseen opiskelija- konferenssiin. Sen tavoitteena on lähentää nuorisoa toisiinsa henkilökohtaisten kontaktien ja keskinäisen ymmärryksen avulla.

Kuka?

Kumi Naidoo

Syntynyt 1965, Etelä-Afrikan Durbanissa.

Asuu Etelä-Afrikan Johannesburgissa, väliaikainen koti Berliinissä.

Tunnettu ihmisoikeus- ja ympäristöaktivistina.

Toiminut Greenpeacen (2009–2015) ja Amnesty Internationalin (2018–2020) pääsihteerinä.

Väitellyt tohtoriksi poliittisesta sosiologiasta Oxfordin yliopistossa.

Innostuu nuorista, jotka toimivat rohkeasti yhteisen tulevaisuutemme eteen.

Deaivvadeapmi ST1-fitnodagain ii addán ollu vástádusaid: Holmberg ja Beaska ávžžuheigga fitnodaga luohpat energiijaprošeavttain Sámis

Yle Sápmi 25.11.2021 | Teksti Aslak Paltto, Sáárá Seipiharju | Kuva: Kukka Ranta

Áslat Holmberg ja Beaska Niillas deaivvadeigga mannan vahkus ST1-energiijafitnodaga ovddasteddjiiguin Helssegis.
Govva: Kukka Ranta

ST1 bieggafápmobuvttadeami jođiheaddji Thomas Hansena mielas bearjadaga deaivvadeapmi sámepolitihkkáriiguin dollojuvvui ustitlaš vuoiŋŋas. Beaska Niillas ja Áslat Holmberg geigiiga ST1 ovddasteddjiide maid reivve, mas soai muitaleaba, man problemáhtalaččat fitnodaga prošeavttat leat sámiide.

LUE LISÄÄ: Yle Sápmi 25.11.2021

On aika kuunnella ja tunnistaa omat etuoikeutemme

IMAGE-blogi 7.10.2020 | Agricola – Suomen humanistiverkko 8.10.2020 | Kukka Ranta

Leimaavassa kirja-arvostelussa lukuisia asiavirheitä

Vuoden 2020 kotiseututeos -kilpailuun ilmoitettiin 50 teosta, joista yksi oli saamelaisten kanssa laajassa yhteistyössä kirjoittamamme tietokirja Vastatuuleen – Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta (Kukka Ranta & Jaana Kanninen, Kustantamo S&S 2019).

Vuoden kotiseututeos -kilpailuraadin neuvoa-antava asiantuntijajäsen, perinteentutkija ja tietokirjailija Lassi Saressalo kirjoitti ehdokasteoksista arvostelut. Vastatuuleen-kirjasta julkaistiin Kotiseutuliiton sivulla 10.7.2020 lukuisia asiavirheitä sisältänyt ”kirja-arvostelu”, joka julkaistiin myös Suomen humanistiverkko Agricolan verkkosivuilla negatiivisesti alleviivaavalla ingressillä.

18.8.2020 Kotiseutuliitto julkaisi tiedon kilpailun finalisteiksi valituista kolmesta teoksesta, lämpimät onnittelut kaikille tekijöille ja myös 3.10.2020 julkaistulle kilpailun voittajalle! En kuitenkaan voi olla miettimättä, miten paljon kilpailuraadin neuvoa-antavan asiantuntijajäsenen vahvasti asenteellinen ja perustelematon mielipidekirjoitus teoksestamme vaikutti raadin päätökseen jättää Vastatuuleen-tietokirja pois finalistien joukosta.

Saressalon arvostelu on valitettava tyyppiesimerkki suomalaisesta tavasta närkästyä suomalaisia itseään koskevasta kritiikistä, sekä vallitsevasta tavasta torjua, vähätellä ja leimata saamelaisten näkökulmia ja kokemuksia valkoisen Suomen kolonialistisessa historiassa.

Perusteettomia väitteitä

Projektimme alkoi kysymyksellä: Mitä saamelaiset toivoisivat meidän suomalaisten tietävän? Keskustelujen myötä kirjan näkökulmaksi painottui assimilaatio ja saamelaisten maiden haltuunotto. Opimme, että jokaisella sukupolvella ja alueella on omat kokemuksensa pakkosuomalaistamisesta, ja että jokainen yksilötarina koskettaa aina myös kokonaisia yhteisöjä ja saamen kansaa.

Vastatuuleen-tietokirjassa saamelaisten elämäntarinat selviytymisestä ja ylisukupolvisista traumoista ovat hyvin yhtenäisiä Totuus- ja sovintokomission kuulemisraportin lausuntojen kanssa. Kirjamme yksi keskeinen tarkoitus onkin saada suomalaiset ymmärtämään, miten vakavista asioista on kyse, kun puhumme pakkosuomalaistamisesta ja yhä jatkuvan kolonialismin vaikutuksista saamelaisiin.

Saressalon kirjoitus saa miettimään vakavasti, olemmeko me suomalaiset valmiita kuulemaan ja hyväksymään itseämme koskevaa kritiikkiä? Saressalo kirjoittaa arvostelussaan: ”Joissain kohdin asenteellisuus tulee sen verran voimakkaasti esiin, että voisi olettaa, että tekijöitä on hiukan ”vedätetty”. Tai sitten kyse on tyylilajista, ”pamfletinomaisesta tietokirjasta”.

Saressalo ei erittele, missä kohtaa hän kokee kirjan ”voimakkaasti asenteelliseksi”. Toteamus, että kirjan tekijöitä on “hiukan vedätetty” on erittäin epämääräinen ja asenteellinen kommentti ja vaatisi tarkemmat perustelut taakseen. Nyt Saressalo leimaa koko kirjan epämääräisellä heitollaan. Suomen humanistiverkko Agricolan verkkosivun artikkeliin on lisätty ingressi, jossa Saressalo esittää viimeisenä kiteyttävänä lauseena: ”Näkemys ei kaikilta osin kuitenkaan ole aivan objektiivinen, mikä on valitettavaa.”

Saressalon ”kirja-arvostelu” ei anna tällekään väitteelle tarkempia perusteita. Jo Saressalon arvostelun otsikko ”Yksi näkemys saamelaiskeskustelusta” alleviivaa teoksen yksipuolisuutta, vaikka Vastatuuleen-tietokirjaa varten on kuunneltu ja haastateltu satoja ihmisiä, ja käytetty valtavan laajasti ennen kaikkea saamelaisten itsensä tuottamaa tutkimusaineistoa ja tietoja.

Saamelaiset ovat pitkään toivoneet Suomen, Ruotsin ja Norjan valtioiden ja saamelaisten välisiä totuus- ja sovintokomissioita, jotka tarjoaisivat kollektiivisen alustan selvittää kokemuksia pohjoismaisesta ja meillä suomalaisesta kolonialismista. Kirjamme oli esimakua siitä, mitä kaikkea pakkosulauttaminen on merkinnyt historiassa ja miten kolonialismi edelleen vaikuttaa suomalaisessa päätöksenteossa, oikeusjärjestelmässä, suomalaisten puheissa ja asenteissa, sekä yhteiskuntamme eri rakenteissa.

Saamelaiset epäilevät vahvasti valtion aikeiden uskottavuutta totuus- ja sovintoprosessille, kun “samaan aikaan valtio heikentää saamelaisten oikeuksia entisestään. Valtion aitoon, vilpittömään tahtoon toteuttaa prosessi alkuperäiskansa saamelaisten hyväksi ei uskota”, kuulemisraportissa todetaan. Viimeisten vuosien aikana saamelaisvastaisuuden ja sulauttamistoimien kerrotaan jopa vain yltyneen.

Raportissa kuvaillaan saamelaisten tuntoja seuraavasti: “Alkuperäiskansa saamelaiset kokevat, että Suomessa saamelaisilta on viety kaikki. Oikeudet kulttuurin ja kielen harjoittamiseen ja ylläpitämiseen on viety viemällä oikeudet maahan ja veteen, luontoon ja luonnosta nauttimiseen saamelaisen perinteen mukaisesti. Saamelaisella poronhoidolla ei ole minkäänlaista suojaa. Saamelaisten käsityöperinne on kaikkien hyväksikäytettävänä. Saamelaisten olemassaolo on kielletty ja saamelaisten identiteetti on viety.”

Saressalolle taas kirjamme anti oli ennen kaikkea puolueellista ja “voimakkaasti asenteellista”. Saressalo perustelematon väite ”vedättämisestä” kirjan sisällön mitätöimiseksi on osa vuosikymmeniä jatkunutta saamelaisvastaista, mitätöivää puhetta. Pirita Näkkäläjärven vuonna 2017 London School of Economics -yliopistolla valmistuneen tutkimuksen mukaan vaientaminen ja disinformaatio ovat erittäin vakavia uhkia saamelaisten sananvapaudelle Suomessa.

Kuulemisraportin mukaan saamelaiset toivovat, ettei heidän kokemuksiaan ja historiaansa enää kyseenalaistettaisi. Erityisesti nyt totuus- ja sovintokomissioprosessin käynnistyessä Saressalon kaltaiset mitätöivät ja vähättelevät puheet ovat hyvin haitallisia sekä saamelaisyhteisöjen hyvinvoinnin että luottamuksellisen työn onnistumisen kannalta.

Asiavirhe 1:

”Saamelaiskeskustelussa on nykyisin voimassa käsitys, jonka mukaan saamelaispolitiikkaa ja saamelaiskulttuuria ei saisi tutkia eikä siitä kirjoittaa, jos ei ole itse saamelainen. Nyt kuitenkin ansioituneet tutkijat ja tietokirjailijat Kukka Ranta ja Jaana Kanninen ovat uskaltautuneet kirjoittamaan kirjan siitä, miten suomalainen kolonialismi on kohdellut saamelaisia.”

Saressalon väite Agricolan artikkelin ingressissä siitä, ettei saamentutkimusta saisi tehdä muut henkilöt kuin itse saamelaiset, ei pidä paikkaansa. Saamentutkimus kehittyi omana tieteenalanaan osana kansainvälistä alkuperäiskansaliikettä ja -tutkimusta 1970-luvulta alkaen. Saamelaiset ovat vaatineet jo viidenkymmenen vuoden ajan ennen kaikkea omistajuutta heitä itseään koskeviin tutkimuksiin. Saamentutkimuksen eettisten ohjeiden mukaan saamelaiset on osallistettava tutkimukseen tasavertaisina toimijoina, eikä ylhäältä alaspäin tarkasteltavina objekteina, kuten vuosikausia ulkopuolisten suorittamassa ja määrittelemässä tutkimusperinteessä on ollut tapana. Tutkimuksen tulee hyödyttää saamelaisyhteisöjä ja tutkimustiedon tulee palautua saamelaisten keskuuteen, kuten pohjoismaisen Saamelaisinstituutin osastonjohtaja Alf Isak Keskitalo esitti jo vuonna 1974.

Yksi keskeisimmistä saamentutkimuksen haasteista vuosikymmenien ajan on ollut tieteellisyyden ja puolueettomuuden jatkuva epäily ja kyseenalaistaminen, kuten nyt Saressalo artikkelissaan esittää kyseenalaistaen kirjan “kiistakirjoitukseksi”. Kun saamelainen tutkija kertoo tuloksistaan, ei tutkimusta usein pidetä uskottavana. Suomalaiseen vallankäyttöön kuuluu tyypillisesti se olettamus, että saamelaisia pidetään jääveinä tutkimaan ja kertomaan omista asioistaan.

Oulun yliopiston Giellagas-instituutin saamelaisen kulttuurin professorin Veli-Pekka Lehtolan mukaan kyseessä on vahva jäänne lappologisen tutkimuksen perinteestä; ulkopuoliset tutkijat haluavat säilyttää itsellään vallan tuottaa tietoa ja näkökulmia saamelaisia koskevissa kysymyksissä. Tilanne kertoo myös siitä, miten poliittisesti tulenarkoina asioina monet suomalaiset pitävät saamelaisoikeuksien käsittelyä ja edistämistä, ja miten keskustelua halutaan edelleen omia ulkopuolisten ehdoilla. Saamelaisen tiedon leimaaminen osoittaa myös kykenemättömyyttä tunnistaa ja kyseenalaistaa omaa etuoikeutettua valta-asemaansa.

Saamelaiset ovat puhuneet kolonialismista ja julkaisseet tietoa ja tutkimuksia aiheesta jo vuosikymmeniä, mutta silti suomalainen yhteiskunta näyttää olevan vasta nyt heräämässä (esim. Yle 25.7.2020, Yle 4.7.2020, Kulttuuriykkönen 31.7.2020, HS 9.8.2020, HS 1.7.2020 jne.) kysymyksen äärelle: Onko Suomi kolonialistinen valtio ja millä tavalla? Ongelmallista ja valitettavan tyypillistä nykyisessä keskustelussa on se, ettei saamelaisia yleensä osallisteta keskusteluun, vaan yhä uudestaan lähinnä suomalaiset pohtivat keskenään Suomen kolonialistisia piirteitä.

Saamelaisten näkökulmien ja tiedon kieltäminen on osa kolonialistia rakenteita Suomessa. Niin tiedemaailmassa kuin suomalaisessa yhteiskunnassa elää hyvin monitasoinen, rasistinen epätasa-arvo, jota voivat avata ja kuvailla parhaiten vain ne, joita järjestelmä rajaa ulos ja yrittää hiljentää. Tutkimuksen alalla ja yhteiskunnallisen keskustelun tasolla vallitsee edelleen eurosentrinen valkoisen miehen maailmankuva, minkä purkaminen vaatii valtavasti yhteistyötä ja dekolonialistisia eli korjaavia toimia – ennen kaikkea meidän valtaväestön edustajien keskuudessa. Ensimmäinen askel on oman etuoikeutetun aseman tunnistaminen.

Lapin yliopiston arktisen alkuperäiskansapolitiikan tutkimusprofessorin Rauna Kuokkasen mukaan saamentutkimus ei ole etnisyydestä kiinni, kunhan tutkimus tehdään eettisesti kestävältä pohjalta metodien ja aiheen valinnan suhteen, osallistavilla tutkimusmenetelmillä. Kuokkanen painottaa myös, ettei alkuperäiskansatutkimuksen tarkoitus ole vastakkainasettelujen luominen ja sitä kautta uusien toiseuden representaatioiden rakentaminen, vaan vallitsevan länsimaisen tutkimuksen täydentäminen kriittisen vuoropuhelun keinoin, alkuperäiskansoille keskeisistä lähtökohdista ja metodeista käsin. Usein juuri valkoiset länsimaiset toimijat kääntävät ja ymmärtävät tämän vastakkainasetteluksi, koska eivät ole tottuneet oman asemansa ja etuoikeuksiensa kyseenalaistamiseen.

Myös Veli-Pekka Lehtola on todennut, että on ristiriitaista asettaa saamelaiset ja valtaväestön tutkijat vastakkain. Toinen Lehtolan nostama olennainen kysymys on: ketkä kuuntelevat ja keitä uskotaan? Kenen tutkimuksia mitätöidään?

Yksi Vastatuuleen-kirjan tarkoituksista oli käyttää valtaväestön etuoikeutettua asemaamme ja parempaa pääsyämme julkisen keskustelun osaksi ja antaa saamamme tila saamelaisen äänen kuulemiseksi. Monet saamelaiset ovatkin todenneet, ettei suomalaisessa valtamediassa ole aiemmin puhuttu saamelaisten sortamisesta, kolonialismista, saamelaismaiden anastamisesta ja pakkosuomalaisesta niin suoraan kuin Vastatuuleen-kirjan ilmestymisen jälkeen.

Meidän suomalaisten tehtävä on nyt kuunnella, oppia, tunnistaa ja purkaa syrjiviä rakenteita yhteiskunnassamme, sekä taata saamelaisille turvallinen ympäristö käsitellä aiheuttamiamme hyvin vaikeita, ylisukupolvisia traumakokemuksia ilman vähättelyä ja leimaamista. Tähän toivomme Vastatuuleen-kirjan olevan avuksi.

Asiavirhe 2:

Muistettakoon myös, että poronhoito alkuperäiskulttuurin – joita saamelaiset ovat – elinkeinohaarana on verraten nuorta. Suurporonhoito kehittyi vasta 1700-luvulla, eikä poronhoitoa Suomessa ole privilegioitu saamelaisille, kuten Ruotsissa ja Norjassa (jossa kyllä Paatsjokivarren kveenit harjoittavat porotaloutta).”

Ensinnäkin kun puhutaan saamelaisoikeuksista, on hyvin tärkeää käyttää oikeita termejä. Saressalon käyttämä ”alkuperäiskulttuuri” on harhaanjohtava termi. Se vähättelee kansan merkitystä ja asettaa saamelaiset Suomessa yleisen tavan mukaan vähemmistön asemaan. Vähemmistöoikeudet koskettavat ensisijaisesti yksilönoikeuksia, kun taas kansainvälisessä oikeudessa tunnustettu kansa ja alkuperäiskansa pitävät sisällään täyden itsemääräämisoikeuden ja kollektiiviset oikeudet. Saamelaiset ovat Suomen perustuslaissa vuonna 1995 tunnustettu alkuperäiskansana.

Toiseksi, poro on aina ollut osa saamelaista kulttuuria ja perinteistä elinkeinoa jo vuosituhansien ajan. Saressalon mainitsema suurporonhoito kehittyi Suomessa useiden tutkimusten mukaan noin 1600-luvulta alkaen. Vanhimmat saamelaista poronhoitoa esittävät Altan kalliomaalaukset on ajoitettu noin 5000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Suomen puoleiselta Saamenmaalta löytyy lukuisia ketjumaisia peuranpyyntikuoppia 4000 vuoden takaa kivikaudelta. Näin ollen ei ole perusteltua sanoa, että ”poronhoito alkuperäiskulttuurin – joita saamelaiset ovat – elinkeinohaarana on verraten nuorta.”

Mainittakoon vielä se, että poronhoito on Ruotsissa ja Norjassa pääsääntöisesti vain saamelaisten elinkeino-oikeus, mutta Suomessa poroja voi nykyisin omistaa kuka tahansa poronhoitoalueella asuva ETA-alueen kansalainen. Järjestelmä muuttui viimeistään 1800-luvulla Venäjän hallinnon aikana myös suomalaisten elinkeinoksi, osana senaatin määräämää paliskuntajärjestelmää. Väitöskirjatutkija Anne-Maria Magga pitää paliskuntia suomalaisena rakenteena ja merkittävänä osana yhä jatkuvaa kolonialismia. Suomen poronhoitolaissa ei edelleenkään tunnusteta paimentolaisuuteen perustuvaa perinteistä saamelaista poronhoitoa ja siidajärjestelmää, joka yhä elää erityisesti Näkkälän ja Käsivarren paliskuntien, sekä jossain muodossa myös Paistunturin ja Kaldoaivin paliskuntien saamelaisten poronhoitajien keskuudessa.

Asiavirhe 3:

”Nykyisen lainsäädännön mukaan saamelaisia ovat ne, joilla on oikeus asettua ehdokkaaksi saamelaisvaltuuskunnan ja -käräjien vaaliin ja äänestää niissä. Tämä on johtanut jatkuviin kiistoihin saamelaisuuden määritelmästä, jota on sitten ratkottu korkeimpia oikeusasteita myöten.”

Saamelaiset, kuten muutkin kansat määrittelevät itse keitä he ovat. YK:n alkuperäiskansajulistuksen keskeinen sanoma on 33 artiklan mukaan:

 1. Alkuperäiskansoilla on oikeus määrätä omasta identiteetistään tai jäsenyydestään tapojensa ja perinteidensä mukaisesti.
 2. Alkuperäiskansoilla on oikeus määrätä toimielintensä rakenteet ja valita niiden jäsenet omia menettelyjään noudattaen.

Saamelaiset itse niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassa ovat pitäneet tärkeimpänä saamelaisuuden määritelmänä kieliperustetta; se on saamelaisyhteisöille merkittävin yhteinen nimittäjä ja keskeinen perinnetiedon kannattelija. Suomessa ja Ruotsissa kieliperuste ulottuu isovanhempiin saakka, Norjassa taas neljänteen sukupolveen asti. Käytännössä saamelaiset tunnistavat yhteisöjensä jäsenet sukuverkostojen ja laajan sukutietämyksen kautta.

Saamelaiskäräjälaissa määritellään henkilöt, jotka voivat äänestää ja asettua ehdolle käräjien vaaleissa. Laki hyväksyttiin eduskunnassa 1995 ja astui voimaan vuonna 1996. Kyseessä on Suomen eduskunnan viimeistelemä laki, joka ei perustu saamelaisyhteiskunnan omaan tahtoon. Saamelaiskäräjät ja monet saamelaisjärjestöt ovat vaatineet saamelaiskäräjälain muuttamista kieliperustaiseksi aina tähän päivään saakka, yhteispohjoismaisen saamelaismääritelmän mukaisesti.

Saamelaiskäräjälaissa saamelaisella tarkoitetaan henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena, edellyttäen:

 1. että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenä; tai
 2. että hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä-, tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa; taikka
 3. että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa.

Muista Pohjoismaista poiketen Suomen saamelaiskäräjälakiin tuli kielimääritelmän rinnalle niin sanottu ”lappalaispykälä”, jonka tarkoitus oli turvata saamelaisalueella 1875 jälkeen verolappalaisena eläneiden jälkeläisten oikeudet. Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuitenkin jätti vuosiluvun pois ilman saamelaiskäräjien hyväksyntää. Laista tuli ristiriitainen, kun kielitaitovaatimus kattaa kolme sukupolvea taaksepäin, mutta lain lappalaiskohta ulottuu satojen vuosien taakse ilman aikarajaa.

Professori Veli-Pekka Lehtolan mukaan vuosiluvun poisjäänti laista oli lipsahdus ja johti osaltaan 1990-luvulla alkaneeseen ”saamelaiskiistaan”, jota on kutsuttu jopa lappalaissodaksi, jota nyt Saressalokin tekstissään nostaa esiin. Aikarajan poistaminen avasi tuhansille tai jopa kymmenille tuhansille ihmisille mahdollisuuden hakea oikeutta äänestää saamelaiskäräjävaaleissa kaukana historiassa olevien sukujuurten perusteella. Käytännössä kenellä tahansa Lapin asukkaalla voi löytyä lapinveroa maksanut esivanhempi.

Vanhoissa verokirjamerkinnöissä termi ”lappalainen” ei merkinnyt etnistä saamelaista. Tästä ovat kirjoittaneet muun muassa emeritusprofessori Pekka Sammallahti ja väitöskirjatutkija Saara Tervaniemi Agon-julkaisussa. 1600-luvulta alkaen kaikki liikkuvassa luontaistaloudessa elävät henkilöt merkittiin asiakirjoihin lappalaisiksi, termi viittasi siis elinkeinoon eikä etnisiteettiin. Myöhemmin elinkeinomerkinnät koskivat lähinnä saamelaisia, sillä juuri saamelaiset säilyttivät liikkuvan elämäntavan pisimpään, myöhäisimmät aina 1960-luvulle saakka. Nykykeskustelussa lappalaisella tarkoitetaan lähinnä satojen vuosien takaisiin verokirjoihin merkityistä lappalaisista polveutuvia ihmisiä, joista monet tavoittelevat itselleen oikeutta äänestää saamelaiskäräjävaaleissa kaukaisen esivanhempansa verokirjamerkinnän perusteella.

Taustasyynä  Saressalon mainitseviin ”jatkuviin kiistoihin” 1990-luvulta lähtien on ollut saamelaisoikeuksien ja ennen kaikkea saamelaisten kollektiivisten maaoikeuksien edistymisen aiheuttama pelko Lapin asukkaiden keskuudessa oman aseman ja yksityismaiden menettämisestä. Lisäksi tiukasti pohjoisessa elävä paikallistason rasismi on ruokkinut keskusteluja voimakkaasti.

Saressalo jatkaa: ”Saamelaiskäräjät nimittäin määrittävät itse tämän äänioikeuden ja pyrkii karsimaan ulos määritelmästä ne, joita ei pidetä ”oikeina saamelaisina”.

Saressalon lainausmerkeissä kirjoittama ”oikea saamelainen” osoittaa tyypillisen suomalaisen ulkopuolisen henkilön asenteellisuuden alkuperäiskansa saamelaisten itsemääräämisoikeutta kohtaan, mikä tulisi olla taattu niin kansainvälisen oikeuden kuin Suomen perustuslain mukaan. Suomessa jo yli kahden vuosikymmenen ajan yritykset edistää alkuperäiskansaoikeuksia ovat monesti tyssänneet kysymykseen saamelaismääritelmästä.

Asiavirhe 4:

”Metsälappalaisjärjestöt edellyttävät, että määritelmään tulee lisätä myös ns. geneettinen pykälä, eli että henkilö, joka on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä, tai kalastajalappalaiseksi maa, vero- tai henkikirjassa, olisi oikeutettu äänioikeutetuksi. Tämä meni myös läpi lainsäädännössä ja muutoksenhakuviranomaiseksi nimettiin korkein hallinto-oikeus.”

Saamelaismääritelmässä on alusta lähtien ollut lappalaispykälä, jota saamelaiskäräjät ei ole pitänyt hyväksyttävänä ilman vuoden 1875 aikarajaa. Lapin yliopiston saamentutkimuksen professori Sanna Valkonen tähdentää, että saamelaisten itsensä mukaan saamelaisuus ei ole kiinni etnisistä geeneistä vaan ennen kaikkea kulttuuriin kasvamisesta, tämä koskee myös saamelaisperheiden adoptiolapsia.

Saamelaisilla ei Suomessa ole itsemääräämisoikeutta saamelaisuuden suhteen. Saamelaiskäräjät asettaa käräjävaalien alla erillisen vaalilautakunnan, joka toimeenpanee vaalit ja merkitsee äänioikeutetut vaaliluetteloon. Jos saamelaiskäräjien vaalilautakunnan kielteinen päätös äänioikeudesta ei tyydytä, voi henkilö lain mukaan valittaa ensin saamelaiskäräjille ja sitten hakea lopullista ratkaisua Korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka nimettiin ylimmäksi muutoksenhakuviranomaiseksi, kun saamelaisten itsehallintolaeista päätettiin vuonna 1995.

KHO on merkinnyt noin sata ihmistä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon vastoin Saamelaiskäräjien elinten määräyksiä vuodesta 2011 alkaen ja on tehnyt päätöksiä saamelaiskäräjälaista poiketen käyttämällä “kokonaisharkintaa”. Tutkija Leena Heinämäen toteaa Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus -raportissa, ettei KHO:n päätöksistä ole löydettävissä selkeää logiikkaa. Hän pitää asetelmaa ongelmallisena sekä saamelaisten itsehallinnon että yksilöiden oikeusturvan kannalta. Heinämäki suosittelee saamelaismääritelmän täsmentämistä liiallisen tulkinnanvaraisuuden poistamiseksi. Myös YK:n ihmisoikeuskomitea on todennut Suomen loukkaavan saamelaisten ihmisoikeuksia KHO:n tekemillä päätöksillä ja velvoittaa Suomen valtiota tarkistamaan saamelaismääritelmän saamelaisten itsemääräämisoikeutta painottaen, sekä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet samanlaisten rikkomusten estämiseksi tulevaisuudessa.

Alkuperäiskansoja koskevan kansainvälisen oikeuden ryhmähyväksynnän käsitteen mukaan yhteisön jäsen voi olla vain, jos yhteisö tunnustaa hänet jäsenekseen. Suomalainen oikeusjärjestelmä määrittää ylimmän päätösvallan saamelaisesta identiteetistä saamelaisyhteisön ulkopuolelle, KHO:lle. Saamelaiskäräjät on arvostellut ankarasti tätä lainsäädännön piirrettä alkuperäiskansan itsemääräämisoikeuden vastaisena.

Periaatteellinen päätös

Saressalo kritisoi arvostelussaan lappologisten tutkimusten rajaamista Vastatuuleen-tietokirjan lähdeaineiston ulkopuolelle:

Rannan ja Kanniset teos on haastava. Sitä tulee lukea varovaisen lähdekriittisesti ja pitää mielessään lähdeaineiston osittainen vajavaisuus (mm. Matti Enbuske tuntuu olevat tekijöille tuntematon samoin osa uusimmasta ”lappologisesta” tutkimuksesta”.

Toisin kuin Saressalo väittää, Matti Enbusken ja monien lappologisten tutkijoiden tekemät selvitykset ovat meille tuttuja. Taustalla on periaatteellinen ja saamentutkimuksen eettisten ohjeiden mukainen päätös suosia ennen kaikkea saamelaisia tutkijoita ja lähteitä aineistonamme. Pidimme työssämme ensisijaisen tärkeänä, että vuosikausia länsimaisen tutkimuksen objekteiksi joutuneet saamelaiset pääsivät määrittämään oman kantansa suomalaisesta kolonialismista ja kokemastaan assimilaatiosta, ja myös vaikuttamaan kirjan lopputulokseen tiiviissä yhteistyössä ja luottamuksellisessa suhteessa.

Helsingin yliopiston pitkäaikainen saamen kielen ja kulttuurin lehtori, ja saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseura Dutkansearvin puheenjohtaja Irja Seurujärvi-Kari kirjoittaa Saamentutkimus tänään -teoksessa (SKS, 2011), että ”historioitsijat Matti Enbuske ja Maria Lähteenmäki ovat esittäneet kritiikkiä saamelaisiin kohdistunutta kolonialismitulkintaa kohtaan. Heidän mukaansa saamelaisten asutushistoriasta ja erityisesti saamelaisista Lapin alkuperäisasukkaina on muodostunut vääristynyt kuva. Lähteenmäki katsoo kolonialismin perustuvan historian tulkinnan 1990-luvun ’militantin saamelaistutkimuksen’ jyrkäksi tulkinnaksi, jossa uudisasukkaat nähdään valloittajina ja saamelaiset puolestaan alistettuina. Tämä on hänen mukaansa kiihkoilua ja turhaa asian kärjistämistä. Enbuske puolestaan väittää, että saamelaiset ovat kehitelleet tällaisia kolonialismiin liittyviä mielikuvia saadakseen perusteluita muun muassa vaatimuksilleen valtion maiden palauttamiseksi saamelaisten hallintaan.”

Veli-Pekka Lehtola kirjoittaa Sámi Histories, Colonialism, and Finland -artikkelissa (Arctic Anthropology, 2015), kuinka Lähteenmäki on muun muassa kieltänyt saamelaisten alistamisen ja sortamisen sillä perusteella, ettei Suomessa ole arkistolähteitä tai laillisia päätöksiä todisteina kolonialistisesta politiikasta. Lehtola nostaa esiin myös Enbusken vuonna 2008 julkaistun Vanhan Lapin valtamailla. Asutus ja maankäyttö historiallisen Kemin Lapin ja Enontekiön alueella 1500-luvulta 1900-luvun alkuun -väitöskirjan, jonka mukaan ei ole syytä puhua Lapin valloituksesta tai edes kolonialismista.

Enbuske oli myös mukana oikeusministeriön toimeksiannosta käynnistetyssä, professori Jouko Vahtolan vetämässä saamelaisten maaoikeuksia selvittäneessä hankkeessa vuosina 2003-2006. Tutkimuksen yhteenvedossa todetaan, että ”valtio on kautta historian kohdellut varsinkin maapolitiikassaan Lapin asukkaita yhdenvertaisesti Lapin asukkaina, tekemättä eroa etnisyyden perusteella.” Lisäksi kuvailulehdessä todetaan: “kolonisaatiota ei koettu Lapissa.

Tänä päivänä #metoo ja #blacklivesmatter -liikkeiden myötä olemme astuneet uuteen aikakauteen, jolloin valtahierarkioiden tunnistamisen ja purkamisen tulisi vihdoin olla keskeinen osa meidän valtaväestön toimintaa niin tutkimusmaailmassa kuin päätöksenteossa. Lappologisten ja suomalaisten tutkijoiden omavaltainen totuuden määrittely ei voi enää jatkua toisten alistamisena, vähättelynä ja vaientamisena.

Suomen Kotiseutuliitto tekee arvokasta paikallista kulttuuriperintöä ja kotiseututoimintaa vaalivaa työtä. Kysyn nyt vakavasti Kotiseutuliitolta: Olisiko teidän aika käydä perusteellinen keskustelu järjestönne suhtautumisesta alkuperäiskansa saamelaisiin, sekä pohtia minkälaisen kuvan vuoden kotiseututeos -kilpailuraadin neuvoa-antava asiantuntijajäsenen vanhakantaiset asenteellisuudet antavat toiminnastanne?

Kukka Ranta
Vastatuuleen-tietokirjan kirjoittaja
Saamentutkimuksen väitöskirjatutkija, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
VTM kehitysmaatutkimuksen ja HuK yleisen historian oppiaineista, Helsingin yliopisto

Lähteet

Enbuske Matti 2008. Vanhan Lapin valtamailla — asutus ja maankäyttö historiallisen Kemin Lapin ja Enontekiön alueella 1500-luvulta 1900-luvun alkuun. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Enbuske Matti 2006. Lapinmaan maaoikeudet Asutus ja maankäyttö keskisessä Lapissa ja Enontekiöllä 1900-luvun alkuun. Oikeusministeriön julkaisuja 2006:6. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75979.
Heinämäki Leena et al 2017. Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 4/2017. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80900.
Hirvonen Iida Sofia 9.8.2020. Valkopesty Suomi. Helsingin Sanomat https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000006595024.html.
Ihmisoikeuskeskus 4.2.2019 YK:n ihmisoikeuskomitealta kaksi ratkaisua saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hyväksymistä koskevassa asiassa https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=7424833
Juuso Anni-Kristiina 2018. Saamelaisten asioita koskeva sovintoprosessi. Kuulemisraportti. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2018. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161165.
Keskinen Suvi 1.7.2020. Mielipide | Vieraskynä. Rasismilla on pitkä historia Suomessa: suomalaisia oli mukana yrityksissä hankkia siirtomaita Afrikasta. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006557591.html.
Keskitalo Alf Isak 1974. Research as an Inter-Ethnic Relation. Paper delivered at the Seventh Meeting of Nordic Ethnographers in Tromsø, Norway 29 August 1974. Republished at the Occasion of the Twentieth Anniversary of the Sami Instituhtta and the Second International Circumpolar Workshop ”Skabmadiggi” Guovdageaidnu/Kautokeino, 14 December 1994. https://samas.brage.unit.no/samas-xmlui/handle/11250/2638028?locale-attribute=en.
Kuokkanen Rauna 2020. Reconciliation as a Threat or Structural Change? The Truth and Reconciliation Process and Settler Colonial Policy Making in Finland. Human Rights Review 21.3 (2020): 293–312. https://link.springer.com/article/10.1007/s12142-020-00594-x
Labba Oula-Antti 2018. Kokonaisharkinta korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksissä koskien saamelaismääritelmän tulkintaa. Oikeustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63353.
Saressalo Lassi 10.7.2020. Yksi näkemys saamelaiskeskustelusta Agricola – Suomen humanistiverkko. https://agricolaverkko.fi/review/yksi-nakemys-saamelaiskeskustelusta.
Saressalo Lassi 3.7.2020. Yksi näkemys saamelaiskeskustelusta. Suomen kotiseutuliitto. https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/kirjamakasiini/esittelyt-ja-arvostelut-2020/vastatuuleen.
Lehtola Veli-Pekka 2015. Saamelaiskiista – sortaako Suomi alkuperäiskansaansa  Helsinki: Into-kustannus 2015. https://www.veli-pekkalehtola.fi/saamelaiskiista.
Lehtola, Veli-Pekka 2015: Sámi Histories, Colonialism, and Finland. Arctic Anthropology, Vol. 52, No. 2, pp. 22–36. https://www.veli-pekkalehtola.fi/artikkelit
Lehtola Veli-Pekka 2005. Saamelaiset itse tutkimuksensa tekijöiksi -virkaanastujaispuhe. Kaltio – Pohjoinen kulttuurilehti 5/2005. http://www.kaltio.fi/vanhat/index959a.html?766.
Magga Anne-Maria 2018. ”Ounastunturin terrori” ja uudisasutus Enontekiöllä: Saamelainen poronhoito suomalaisen asuttajakolonialismin aikakaudella. Politiikka, 60(3), 251-259. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/politiikka/article/view/76309.
Nuutila Sakari 25.7.2020. Mikä on suomalaisten suhde kolonialismiin ja miksi siitä on niin vaikea puhua? Professori: ”Puolustaudutaan syytöksiltä, joita kukaan ei ole esittänyt”. Yle Uutiset https://yle.fi/uutiset/3-11447726.
Nuutila Sakari 4.7.2020. Toimittajalta: Suomellakin on siirtomaahistoriansa, emmekä siksi voi seurata keskustelua ulkopuolisina https://yle.fi/uutiset/3-11433373.
Näkkäläjärvi Pirita 1.7.2020 Suomi on velvollinen tarkistamaan saamelaismääritelmän ja meidän pitää auttaa valtiota siinä https://piritanakkalajarvi.com/2020/07/01/suomi-on-velvollinen-tarkistamaan-saamelaismaaritelman-ja-meidan-pitaa-auttaa-valtiota-siina/
Näkkäläjärvi Pirita 19.2.2018. Vaientaminen ja disinformaatio uhkina saamelaisten sananvapaudelle Suomessa. https://faktalavvu.net/2018/02/19/vaientaminen-ja-disinformaatio-uhkina-saamelaisten-sananvapaudelle-suomessa.
Näkkäläjärvi Pirita 2017. Threats to the Freedom of Speech of the Indigenous People Sámi in Finland. The Department of Media and Communications, London School of Economics.
Pääkkönen Erkki 2008. Saamelainen etnisyys ja pohjoinen paikallisuus : saamelaisten etninen mobilisaatio ja paikallisperustainen vastaliike. Rovaniemi: Lapin yliopisto. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61749.
Ranta Kukka & Kanninen Jaana 2019. Vastatuuleen – Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta. Kustantamo S&S, Helsinki.
Saamelaisia koskevan tutkimuksen eettiset ohjeet https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/Saamelaisia-koskevan-tutkimuksen-eettiset-ohjeet-.
Sammallahti Pekka 2013. Saamelaismääritelmästä. Pohjoinen filosofiayhdistys AGON ry 37-38.
Seurujärvi-Kari Irja 2011. Alkuperäiskansatutkimus, alkuperäiskansaliike ja saamelaiset. Teoksessa Saamentutkimus tänään. Toim. Irja Seurujärvi-Kari, Petri & ja Risto Pulkkinen, 369–392. Tietolipas 234. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Tervaniemi Saara 17.9.2020. Kymmenen ongelmaa, jotka yhteisöään tutkiva saamelainen kohtaa. Koneen säätiö, rohkeus-blogi. https://koneensaatio.fi/kymmenen-ongelmaa-jotka-yhteisoaan-tutkiva-saamelainen-kohtaa/.
Tervaniemi Saara 2019. Korkein hallinto-oikeus saamelaisuuden määrittelijänä. Politiikasta-verkkolehti https://politiikasta.fi/korkein-hallinto-oikeus-saamelaisuuden-maarittelijana.
Tervaniemi Saara 2013. Symbolista sodankäyntiä saamelaisuudesta. Pohjoinen filosofiayhdistys AGON ry 37-38.
Tolonen Ruut 17.12.2019. Saamelaisaktivisti Petra Laiti: ”Suomalaisten on aika oppia tuntemaan saamelaiset”. Maailman Kuvalehti 6/2019. https://www.maailmankuvalehti.fi/2019/6/pitkat/saamelaisaktivisti-petra-laiti-suomalaisten-aika-oppia-tuntemaan-saamelaiset.
Typpö Juho 24.10.2019 Suomi on sortanut Saamen kansaa vuosisatoja, arvioi uusi tietokirja: Parempi ymmärrys saisi alistamisen vihdoin loppumaan https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006283536.html Helsingin Sanomat.
Ulkoministeriö 1.2.2019 YK:n ihmisoikeuskomitealta kaksi ratkaisua saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hyväksymistä koskevassa asiassa https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/yk-n-ihmisoikeuskomitealta-kaksi-ratkaisua-saamelaiskarajien-vaaliluetteloon-hyvaksymista-koskevassa-asiassa.
West Helga 5.6.2020. Saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaatti pitää sisällään hälytysmerkkejä, joihin on viimeinen hetki herätä. https://helgawest.com/2020/06/05/saamelaisten-totuus-ja-sovintokomitean-mandaatti-pitaa-sisallaan-halytysmerkkeja-joihin-on-viimeinen-hetki-herata.
Yle Kulttuuriykkönen 31.7.2020. Saamelaiset, Ambomaa ja suomalainen kolonialismi – onko Suomi menettämässä viattomuutensa? https://areena.yle.fi/audio/1-50587783.
Yle 1.2.2019 YK:n ihmisoikeuskomitea moittii Suomea saamelaisten oikeuksien loukkaamisesta. https://yle.fi/uutiset/3-10626181.

Saamen kieli tarvitsee tukea

Maailman Kuvalehti 3.5.2020 | Teksti: Kukka Ranta | Kuvitus: Outi Kainiemi

Uhanalaisen kielen tukeminen ei saa olla vain yksilön teoista kiinni. Alkuperäiskansakielten elvytykseen tarvitaan perusteellinen rakenteiden muutos, kirjoittaa tietokirjailija ja väitöskirjatutkija Kukka Ranta.

MK2020-2-essee-rantakukka-kuvitus-outikainiemi
Harva tietää, että Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Ne ovat kaikki uhanalaisia, kaksi jälkimmäistä erittäin uhanalaisia.

Koko maailmassa on 370 miljoonaa alkuperäiskansaan kuuluvaa ihmistä, jotka puhuvat yli 4000 kieltä. Joka toinen viikko yksi noista kielistä häviää. Tahti on pelottava: Unescon arvion mukaan tämän vuosisadan loppuun mennessä alkuperäiskansakielistä kuolee 50–90 prosenttia. Kielen mukana katoaa valtava määrä erikoissanastoa ja vuosisatojen ja -tuhansien aikana ylisukupolvisesti kerääntynyttä perinnetietoa esimerkiksi luonnon monimuotoisuudesta. Tätä tietoa olisi erityisen tärkeä vaalia etenkin nyt ilmastonmuutoksen uhan edetessä.

Kieli elää, kun se voi siirtyä uusille sukupolville lasten myötä. Esimerkiksi inarinsaamelaisten keskuudessa elettiin kohtalon hetkiä 30–40 vuotta sitten: 1980-luvulla inarinsaamea puhuttiin kotikielenä enää vain kahdessa lapsiperheessä. Miten tähän päädyttiin?

Rankimmat pakkosuomalaistamisen ajat koettiin Suomessa 1940–1970-luvuilla, jolloin valtaosa saamelaislapsista joutui asuntoloihin. Pahimmillaan lapset viettivät kokonaisia lukukausia kaukana omasta kielestään ja kulttuuristaan, täysin suomalaisessa ympäristössä. Kouluissa lapsia kiellettiin puhumasta saamea jopa väkivallalla uhaten. Lapset oppivat salaamaan ja häpeämään saamelaisuuttaan. Monet saamelaislapset aloittivat opintiensä osaamatta sanaakaan suomea. Koulunsa päättäneistä taas harva puhui enää saamea, saati opetti sitä jälkipolvilleen. Tästä alkoi monessa perheessä kipeä, monen sukupolven mittainen tietokatkos, jota jälkipolvet nyt paikkaavat.

”Suomen valtion on tehtävä kaikkensa tukeakseen sen takaisin saamista, minkä se on saamelaisilta vienyt.”

Kansakouluissa kasvoi myös uusi saamelaispolvi, joka 1960-luvulla nousi puolustamaan kansansa oikeutta kieleen, kulttuuriin ja maahan. Sukupolvi toisensa jälkeen on taistellut lapsilleen parempaa tulevaisuutta. Inarinsaame saatiin pelastettua uutterien ja periksi antamattomien vanhempien ja saamelaisyhteisön ponnistelujen ansiosta. Ensin perustettiin Anarâškielâ servi eli Inarinsaamen kielen yhdistys, joka otti käyttöön maorien kehittämän Kōhanga Reon eli kielipesän. Se tähtäsi alle kouluikäisten lasten kielen elvyttämiseen.

Kun kielipesätoiminta käynnistyi 1997, inarinsaamen taitajien määrä laskettiin kymmenissä. Nykyisin puhujia on jo noin 450. Pohjoissaamen puhujia kolmen valtion alueella Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on noin 30 000, Suomessa arviolta kaksi–kolmetuhatta. Tällä hetkellä kaikista uhanalaisimmassa asemassa on koltansaame, joka Norjassa lasketaan sammuneeksi, Venäjällä se sinnittelee henkihieverissä muutamalla kymmenellä puhujalla. Suomessa koltansaamea puhuu arviolta 430 ihmistä omistautuneen kielen elvytystyön ansiosta. Haasteista huolimatta saamen kielten pelastamisesta on tullut Suomen saamelaispolitiikan menestystarina.

Kiitos uutterien kieliaktivistien, saamenkielinen opetus ja oppimateriaalityö käynnistyivät 1970-luvulla. Hiljalleen yhä useampi saamelaispolvi on voinut opiskella peruskoulussa saamenkieltä ja kulttuuria. Tosin tämä koskettaa vain saamelaisten kotiseutualueella asuvia lapsia. Nykyään yli 70 prosenttia saamelaislapsista asuu kotiseutualueen ulkopuolella, jolloin lain mukaan opetuskieli ”voi olla myös saame”. Kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää saamenkielistä opetusta, eikä kunnilla ole edes tietoa alueellaan asuvista saamelaisista. Tähän taas vaikuttaa suppea väestörekisterijärjestelmä, johon voi merkitä vain yhden äidinkielen, mikä yleensä on suomi.

Vain joka kymmenes kotiseutualueen ulkopuolella asuvasta saamelaislapsesta saa opetusta tai varhaiskasvatusta saamen kielellä suuremmissa kaupungeissa. Virtuaaliopetus tuo helpotusta, mutta ei riitä kasvavaan tarpeeseen. Saamelaiskäräjien mukaan tilanne loukkaa saamelaisille perustuslaissa turvattua oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin. Syynä on resurssien puute. Koska koulutusta ei ole, ei ole myöskään kielitaitoisia opettajia tai oppimateriaalien tekijöitä – saati oppilaita. Kun saamelaiset eivät näy tilastoissa, koulutukselle ei nähdä kunnissa tarvetta. Kierre on loputon.

Lakeja todella tarvitaan ja niitä tulee jatkuvasti kehittää. Muuten saamen kielten tukeminen ja edistäminen ovat yksittäisten henkilöiden työn varassa. Perustietämys Euroopan ainoasta alkuperäiskansasta, saamelaisista, on Suomessa yhä heikkoa. Selvityksiä, hakemuksia ja toimenpide-ehdotuksia on laadittu vuosikymmeniä, mutta nyt tulisi saada aikaan konkreettisia toimenpiteitä. Saamelaiskäräjien koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskarin mukaan tärkeintä olisi luoda saamen kielille katkeamaton tie varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin saakka, ja taata saamelaisoppilaiden kielten opetus pysyvälle perustalle maanlaajuisesti.

Toivoa on! Oikeusministeriö selvittää nyt väestötietojärjestelmän muuttamista moni-identiteetin ja useisiin kieliyhteisöihin kuulumisen suuntaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on perustanut työryhmän, joka selvittää vuoden 2020 kuluessa saamen kielten tarpeita opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Uusista tuulista kertoo se, että työryhmä käynnistyi yhteistyössä ja saamelaisten tarpeista lähtien.

Aivan yhtä tärkeää – kuten opetusministeri Li Anderssonkin totesi saamelaisten kansallispäivänä – on kaikkien tietämättömien suomalaisten sivistäminen. Vain tietoa lisäämällä voidaan puuttua ennakkoluulojen, vihapuheen ja rasismin kitkemiseen ja edistää alkuperäiskansaoikeuksia lakien ja kansainvälisten sopimusten määräämälle tasolle. Suomen valtion on tehtävä kaikkensa tukeakseen sen takaisin saamista, minkä se on saamelaisilta vienyt. Kielen elvyttäminen tervehdyttää rankan kolonialismin läpikäynyttä saamelaisyhteisöä ja purkaa kollektiivisesti koettuja traumoja.

Kielen kannattelijoita ovat perinteiset elinkeinot. Myös niitä tulee tukea ja suojella, kuten koko Saamenmaan luontoa. Pohjoissaameksi maa on eana, äiti eadni ja äidinkieli taas eatnigiella. Sama toistuu inarinsaameksi eennâm, enni ja eenikielâ, sekä koltansaameksi jannâm, jeä’nn ja jie’nn’iõll.

Maa on äiti, ja se on yhtä kuin sydänten kieli, ja se tekee ihmisestä kokonaisen.

 

Saamelaisuutta ei voi viedä

Iso Numero 19.12.2019 | Teksti Laura Rantanen | Kuvat: Kukka Ranta

Syksyllä julkaistu Vastatuuleen-kirja on herättänyt paljon keskustelua paitsi Saamen kansan pakkosuomalaistamisen historiasta, myös nykytilanteesta ja kulttuurin säilyttämisestä. Yrittäjä Pentti Pieski ja tutkija Niina Siivikko kertovat, mitä ajatuksia kirja heissä herätti ja mitkä asiat ovat tärkeitä kaupungissa asuvan saamelaisen näkökulmasta.

Petra Laiti huudatti syksyllä 2018 yleisöä eduskuntatalolla ilmastomielenosoituksessa. Kesällä 2019 Laiti nimitettiin sisäministeri Maria Ohisalon avustajaksi. Kukka Ranta on ottanut jutussa olevat kuvat Vastatuuleen-tietokirjaa varten.

Suomalaisilla on tuntunut olevan kuvitelma siitä, että he tietävät saamelaisista paljonkin, koska asumme Suomessa. Ei ole tiedostettu, että kyseessä on ihan eri kulttuuri”, saamen kieli- ja viestintäpalveluyrittäjä Pentti Pieski sanoo.

Pieski uskoo, että Vastatuuleen-kirja on saamelaisten pitkään odottama keskustelunavaus. Nyt kun Pandoran lipas on avattu, yhä useampi saamelainen kertoo tarinansa.

”Olemme itse puhuneet näistä asioista kymmeniä vuosia, mutta meitä ei ole otettu tosissaan. Nyt kun suomalaiset kirjoittavat suomalaisille, se otetaan vakavasti”, hän sanoo.

Sekä Pieski että Turun yliopistossa väitöskirjaa tekevä Niina Siivikko pitävät kuitenkin positiivisena sitä, että teos on suomalaisten kirjoittama.

”Jos kirjan olisi tehnyt kaksi saamelaista, se olisi ollut helpompi sivuuttaa puolueellisena. Ehkä suomalaiset ovat myös paremmin turvassa julkaisua seuraavalta vihapuheelta, jota saamelaiset joutuvat jatkuvasti kokemaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa”, pohtii Siivikko.

Pieskin mielestä keskeistä kirjassa on, että saamelaiset pääsevät siinä itse kertomaan kokemuksistaan. Myös Siivikko kiittää sitä, että kirja on tehty vahvasti yhteistyössä saamelaisten kanssa ja sen lähtökohta oli kysyä heiltä itseltään, mitä suomalaisten pitäisi saamelaisista tietää.

Saamelaisia on pakkosuomalaistettu, heiltä on viety maat ja kieliä, kulttuuria ja maailmankuvaa on yritetty suomalaisten toimesta tukahduttaa. Tästä kaikesta Vastatuuleen-kirja kertoo saamelaisten suulla.

Saamelaisten alkuperäiskansa-asema kirjattiin Suomen perustuslakiin vasta vuonna 1995. Lain mukaan heillä on alkuperäiskansana kielellinen ja kulttuurinen itsehallinto kotiseudullaan. Saamelaiskäräjät perustettiin toteuttamaan tätä itsehallintoa.

Saamelaiskäräjät on saamelaisten itsehallintoelin, jonka 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä vaaleilla. Käräjien tehtävä on suojella saamelaiskulttuurin säilymistä ja kehittymistä perustuslain mukaistesti. Kuva: Kukka Ranta / Vastatuuleen.

”Laki on ollut voimassa 25 vuotta, mutta sitä ei vieläkään noudateta. Saamelaisten elämään ja elinkeinoon vaikuttavat päätökset tehdään yhä lakien vastaisesti ja saamelaisilta kysymättä. Kun nousemme puolustamaan oikeuksiamme, meidät mitätöidään ja vaiennetaan”, Siivikko sanoo.

Vastatuuleen-kirjassa kerrotaan, että etenkin nuoret saamelaiset ovat joutuneet vihapuheen kohteeksi jo pitkään, ja vuonna 2013 asia nostettiin esiin myös YK:ssa. Saamelaisyhteisöt kokevat haasteellisena sen, että valtaosa saamelaisnuorista asuu maidensa ja kulttuurialueidensa ulkopuolella ilman yhteisön turvaa.

Jos emme saa itse päättää, mitä pukumme meille merkitsee, niin ei se kovin hyvää lupaa sen suhteen, että saisimme päättää isommista meitä koskevista asioista.

Siivikosta tuntuu absurdilta, miten voimakkaasti jotkut suomalaiset hyökkäävät saamelaisia vastaan, jos he nostavat kokemiaan epäkohtia esille. Saamelaisten kulttuuria on ollut tapana halventaa ja pilkata arjessa ja televisioissa – ja sitten vielä ihmetellään, miten he voivat loukkaantua siitä, että pilailupuodissa on myynnissä tekaistuja saamelaispukuja.

Saamelaiskulttuurin väärinkäytöllä on kirjan mukaan pitkät perinteet. Saamenpukua on käytetty Lapin matkailun myyntivalttina vuosikymmenien ajan. Saamelaiset ovat yrittäneet puuttua kulttuurinsa väärinkäyttöön yhtä kauan.

Vuonna 2010 saamelaiskäräjät selvitti vähemmistövaltuutetulle, kuinka saamenpuvun taloudellinen hyväksikäyttö loukkaa saamelaisten perustuslaillista oikeutta kulttuurinsa kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

”Yhä uudestaan meiltä kysytään, että eikö teillä ole oikeita ongelmia, kun jaksatte tästä ja tästäkin mielenne pahoittaa. Jos emme saa itse päättää, mitä pukumme meille merkitsee, niin ei se kovin hyvää lupaa sen suhteen, että saisimme päättää isommista meitä koskevista asioista”, Siivikko sanoo.

Hän muistuttaa, että vaikka suomalaisen silmin saattaa näyttää, että saamelainen reagoi yksittäiseen pikkuasiaan, niin todellisuudessa kyse on reagoinnista koko isompien ja suurempien alistamisen kokemusten jatkumoon.

”Missä vaiheessa näiden vaientajien mielestä on hyväksyttyä sanoa, että tämä ei ole ok?” Siivikko heittää.

Saamelaiskäräjät alkavat aina siitä, että uudet suomalaiset viranhaltijat yritetään perehdyttää saamelaisasioihin.

Kirjassa kerrotaan, miten vielä 1950-luvulla saamelaislapset lukivat oppikirjasta, kuinka pieni keltanaamainen lappalainen on osa sukupuuttoon kuolevaa kansaa.

Asuntolakouluihin kotoaan pakotettuja saamelaislapsia rankaistiin fyysisesti, jos he käyttivät omaa kieltään. Kielen lisäksi lapsilta kiellettiin koko lapsen olemassaolo ja kulttuuri. Asuntolakoulut olivat yksi rankin assimilaation eli sulauttamisen muodoista Suomessa. Historiankirjoitus ja kouluopetus Suomessa sivuuttavat saamelaiset yhä.

”Pahinta on, kun suuri osa ihmisistä ei edes tiedä, kuinka vähän he tietävät saamelaisista. Ja sen olemattoman tiedon pohjalta tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat elämäämme”, Siivikko sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi saamelaiskäräjät alkavat aina siitä, että uudet suomalaiset viranhaltijat yritetään perehdyttää saamelaisasioihin. Viranomaiset tekevät kuitenkin lopulta kaikki päätökset. Siivikon mukaan tämä kertoo osaltaan siitä, miksi saamelaisten asiat eivät ole juurikaan edenneet.

”On ollut todella iso asia, että sisäministeri Maria Ohisalo palkkasi avustajakseen saamelaisen Petra Laitin. Hän lisää ministeriössä varmasti ymmärrystä saamelaisasioista”, Siivikko jatkaa.

Vastatuuleen-kirjassa kirjoitetaan myös viime vuosina voimistuneesta saamelaisaktivismista. Esimerkiksi ilmastonmuutos yhdessä yhä pöytälaatikoissa piilevän Jäämeren radan kanssa aiheuttavat jatkuvan uhkan saamelaisten luontaiselinkeinoista riippuvaiselle kulttuurille, ja saamelaiset ovat asettuneet vahvasti rataprojektia vastaan. Kirjassa monet toteavat, että he ovat selvinneet paljosta, mutta laitumet halkovasta Jäämeren radasta he eivät ehkä enää selviäisi.

Aktivismi on tuonut myös tuloksia. Kaikkia kolmea Suomen alueella puhuttavaa saamen kieltä on elvytetty aktiivisesti 90-luvun puolivälistä lähtien. Uhanalaiseksi määriteltyjen kielten puhujamäärät ovat kasvaneet, kun aktivistit ovat kehitelleet keinoja kouluttaa saamentaitoisia opettajia, toimittajia ja virkamiehiä yhteisön vanhimpien avulla.

Pentti Pieski on ollut pitkään aktiivinen saamelaisen kaupunkikulttuurin ylläpitämisessä ja luomisessa. Hän toimi vuosia City-Sámit-yhdistyksen puheenjohtajana ja on ollut edistämässä esimerkiksi saamenkielisen luokan perustamista. Yhdessä vaimonsa kanssa hän oli suorastaan painostamassa saamenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämistä Helsinkiin.

Tällä hetkellä 10 prosenttia saamelaisista asuu pääkaupunkiseudulla ja kolme neljästä alle 10-vuotiaasta saamelaislapsesta asuu kotiseutujen ulkopuolella. Pieski kokee, että hänen itsensä on suhteellisen helppo pitää yllä saamelaista elämäntapaa Helsingin ja Tenojoen välillä. Hän kasvoi saamelaiseen kieleen ja kulttuuriin ja oppi vasta 5-vuotiaana suomea.

Meille luonto on kumppani, ja kun kalastamme tai metsästämme, on pyynti sananmukaisesti pyytämistä.

”Kielen ja kulttuurin siirtyminen etelässä on haastavaa, mutta Helsingissä on hyvä mahdollisuus oppia niitä. Omat lapseni ovat saamenkielisiä ja liikumme paljon Utsjoella, joten he pääsevät mukaan myös elinkeinoon ja sukuun”, Pieski sanoo.

Helsingissä asuvan Pieskin 5-vuotias lapsi käy saamenkielisessä päivähoitoryhmässä ja 8-vuotias on saamenkielisellä luokalla. Vanhin lapsista asuu Oulussa.

”Sukulaiset ja kaverit elävät pohjoisessakin modernia elämää, mutta arvomme ovat saamelaiset. Siihen kuuluu esimerkiksi erityinen luontosuhde, yhteisöllisyys ja suvun arvostus. Meille luonto on kumppani, ja kun kalastamme tai metsästämme, on pyynti sananmukaisesti pyytämistä. Kysymme luonnolta lupaa”, Pieski pohtii.

Kielitaito on iso rakennuspalikka.

Niina Siivikko kertoo Turussa eläessään miettineensä paljonkin, mitä saamelaisuudesta jää, kun on poissa juuriltaan. Hän käy Inarissa vain pari kertaa vuodessa.

”Kielitaito on iso rakennuspalikka. On tärkeää pystyä kommunikoimaan saameksi. Inarissa asuvalle isoäidille oli todella iso juttu, kun hän sai hiljattain asioida ensimmäistä kertaa elämässään lääkärillä omalla äidinkielellään. Toivottavasti tulevaisuudessa se on mahdollista entistä useammalle saamelaiselle.”

Siivikon 16-vuotias lapsi ei vielä osaa saamea, mutta saamelaisuus on tärkeä osa hänen identiteettiään. Oman huoneen ovessa on Saamen lippu.

”Välillä häntä vähän väsyttää muiden valistaminen saamelaisuudesta. Olisikin hyvä, ettei saamelaisuudesta kertominen olisi yksin meidän saamelaisten vastuulla, vaan aiheesta opetettaisiin myös Suomen peruskoulussa”, Siivikko sanoo.

Tämä on Ison Numeron näytejuttu lehdestä #42 (joulukuu 2019). Osta lehti kadulta ja tue myyjän työtä.

Iso Numero on kaduilla myytävä aikakauslehti, joka tarjoaa vähävaraisille mahdollisuuksia toimeentulonsa parantamiseen. Lehteä myyvien ihmisten on usein vaikea tai mahdotonta löytää töitä muualta. Myyjä pitää itsellään puolet kansihinnasta.