Fiskbrist tvingar afrikaner att emigrera

Natur och Miljö 2011: Fisket hotar fisken
s. 6-7 text och bilder Kukka Ranta
Advertisements