Palkinnot

2014 Master’s Award in Development Studies 2014, second prize

UniPID and the Finnish Society for Development Research awarded the second prize to Kukka Ranta from the University of Helsinki for her development studies thesis “Ryöstetty meri – Euroopan unioniin kalastussopimusten vaikutukset Senegalin pienkalastajien ruokaturvaan ja elinkeinoon” (Robbed sea – The effects of European Union fisheries agreements on the food security and livelihoods of Senegalese small-scale fishermen): Ranta’s study reveals how the international politics on fishing also have an impact on emigration, on understanding environmental sustainability and on reaching the Millennium Development Goals. The ethnological method applied has demanded intensive commitment to the life situations of the fishers and innovativeness in interviewing. Ranta’s study highlights the importance of intercultural dialogue and necessity of fieldwork. For this positive endeavour, Ranta’s study delivers an outstanding qualification.”

2012 Kelpoa kehitystä -palkinto

“Kehys ry jakoi 10-vuotisjuhlassaan Kelpoa kehitystä -palkinnon Kalavale-kirjan kirjoittajille Emma Karille ja Kukka Rannalle. “Kalavale-teos kuvaa oivaltavasti sitä, miten EU:n toteuttama kalastuspolitiikka vaikuttaa kehitykseen ja kalastajien arkeen niin Suomessa kuin globaalisti. Kalavale-teos kuvaa oivaltavasti sitä, miten EU:n toteuttama kalastuspolitiikka vaikuttaa kehitykseen ja kalastajien arkeen niin Suomessa kuin globaalisti. Kehityspoliittisen johdonmukaisuuden edistäminen tarvitsee juuri Kalavaleen kaltaisia ymmärrettävällä tavalla monimutkaisiin asioihin pureutuvia julkaisuja. Kalavaleen kirjoittajat eivät vain jää märehtimään ongelmien edessä vaan antavat suosituksia tilanteen parantamiseksi”, perustelee Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen palkinnon myöntämistä.

wwf-logo

2012 WWF:n vuoden luontokirja finalisti

“Esiraadin valitsemat finalistit olivat Ahman kintereillä (Maahenki Oy), Kalavale – tyhjenevä meri ja ihmiset sen rannalla (Into Kustannus) sekä Valkoselkätikka (Moreeni). Kilpailun esiraatiin kuuluivat WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder ja suojelujohtaja Jari Luukkonen.

One thought on “Palkinnot

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s