Kuka?

Olen Helsinkiin kotiutunut eteläkarjalainen freelance-toimittaja, tietokirjailija, dokumentaarinen valokuvaaja ja väitöskirjatutkija. Teen ratkaisukeskeistä tutkimusta, ihmisten kanssa yhdessä keskustellen ja oppien. Erityisesti olen kiinnostunut tarkastelemaan ihmisoikeuksia, ympäristönsuojelua, ilmastonmuutosta ja arktista politiikkaa alkuperäiskansojen näkökulmasta, maailmankauppaa ruohonjuuritasolla, yhteiskunnallisia liikkeitä, laittoman kalastuksen ja liikakalastuksen maailmanlaajuisia seurauksia, sekä rakenteellista köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Vuosina 2018-2019 työstin täysipäiväisesti tietokirjaa Vastatuuleen – Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta yhdessä toimittaja-tietokirjailija Jaana Kannisen kanssa. Tärkeintä työssämme oli kuunteleminen ja luottamuksellinen yhteistyö saamelaisten kanssa, sekä alkuperäiskansan näkökulmien avaaminen tietämättömälle suomalaiselle valtaväestölle saamelaisyhteisöjen tarpeista lähtien. Kustantamo S&S julkaisi teoksemme lokakuussa 2019. Työtämme tuki Koneen säätiö, Suomen Tietokirjailijat ry ja Taiteen edistämiskeskus.

Marraskuusta 2019 alkaen olemme työstäneet Saamelaistietoa toimittajille -opasta Pirita Näkkäläjärven, Petra Laitin ja Eliisa Alatalon kanssa saamelaisten hyvinvoinnin suojelemiseksi ja vastuullisemman journalismin edistämiseksi. Työtämme tukee Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö Jokes ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta.

Tammikuusta 2020 alkaen olen työskennellyt alkuperäiskansatutkimuksen parissa Lapin yliopiston väitöskirjatutkijana otsikolla: Suomalainen kolonialismi Saamenmaalla – Jäämeren ratahanke ja saamelaiset ympäristönsuojelijoina. Tutkimustyötäni ohjaa arktisen alkuperäiskansapolitiikan tutkimusprofessori Rauna Kuokkanen yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta ja rahoittaa Maj ja Tor Nesslingin Säätiö vuosina 2020–2024.

Freelance-toimittajana teen yhteistyötä mm. Yle Uutisten, Yle Radio 1 Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelman ja Maailman Kuvalehden kanssa, lisäksi bloggaan Imagella. Olen tehnyt yhteystyötä myös monien muiden medioiden ja järjestöjen, kuten Ihmisoikeusliiton, Amnestyn, Greenpeacen ja WWF:n kanssa. Olen Suomen Kuvajournalistien ja Tutkivan journalismin yhdistysten jäsen.

Vuosina 2014–2017 työskentelin tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa Oppiminen tuottavissa yhteiskunnallisissa liikkeissä –projektissa, professori Yrjö Yrjö Engeströmin johdolla. Selvitin ekspansiivista oppimista maa- ja asumisoikeusliikkeiden parissa New Yorkissa (NYCCLI), Barcelonassa (La PAH) ja Durbanissa Etelä-Afrikassa (Abahlali baseMjondolo).

Aiemmin olen tutkinut liikakalastuksen maailmanlaajuisia seurauksia länsiafrikkalaisten pienkalastajien, sekä paperittomien siirtolaisten parissa Etelä-Euroopan kaduilla ja Senegalin ja Ghanan kalastajarannoilla. Valmistuin valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta 2013. Kehitysmaatutkimuksen pro gradu -tutkielmallani selvitin EU:n ryöstökalastuksen seurauksia Länsi-Afrikan pienkalastajien keskuudessa, ja kalakantojen romahduksen vaikutuksia Kanarian saarille suuntautuvaan siirtolaisuuteen.

Kirjoitin aiheesta tietokirjan Kalavale – tyhjenevä meri ja ihmiset sen rannalla yhdessä Emma Karin kanssa (Into kustannus 2012), sekä Suomalainen kalasoppa e-kirjan (Long Play 10/2013). Kalavale-kirja oli finalistina WWF:n Vuoden luontokirjaksi 2012 ja Kehitys ry palkitsi kirjoittajat merkittävästä kehityspoliittista johdonmukaisuutta edistävästä työstä Kelpoa kehitystä -palkinnolla. Kalavale-kirjaa pohjustanut kehitysmaatutkimuksen Ryöstetty meri –pro gradu -tutkielmani palkittiin vuonna 2014 Kehitystutkimusseuran gradupalkinnon kunniamaininnalla (2. sija). Lisäksi olen julkaissut yhdessä Mikael Brunilan ja Eetu Virenin kanssa teoksen Muutaman töhryn tähden (Into kustannus 2011).

Yli kymmenen vuoden aikana olen asunut, opiskellut ja työskennellyt Suomen lisäksi entisessä Jugoslaviassa, Espanjassa Madridissa ja Barcelonassa, Perussa, Meksikossa Chiapasissa ja Oaxacassa, Boliviassa, Mosambikinssa, Etelä-Afrikassa, Senegalissa, Ghanassa, Kazakstanissa, Yhdysvalloissa New Yorkissa ja ympäri Eurooppaa. Vuonna 2014 asuin kolme kuukautta Palestiinassa miehitetyssä itä-Jerusalemissa ja Länsirannikolla Eappi-ihmisoikeustarkkailijan tehtävissä. Viime aikoina tutkimukset ovat vieneet mukanaan Kaakkois-Aasian ja Norjan Huippuvuorten kautta Saamenmaalle perehtymään alkuperäiskansaoikeuksiin.

Voit seurata työtäni täällä:
Facebook | Twitter | Instagram
Ota yhteyttä mailitse:
kukka.m.ranta (at) gmail.com

Kiitos, giitu, spä’sseb, takkâ, paarkiba!
Ystävällisin terveisin,
Kukka Ranta