Tietokirja saamelaisten pakkosuomalaistamisesta ja pohjoisen luonnon haltuunotosta

Työstän parhaillaan tietokirjaa saamelaisten assimilaatiokokemuksista ja pohjoisen luonnon haltuunotosta. Tutkimushankkeella nostetaan valtaväestön tietoisuuteen saamelaisten kokemia historiallisia vääryyksiä Suomen valtion alaisuudessa. Näkökulmia etsitään yhdessä saamelaisten kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa läpi projektin. Kustantamo S&S julkaisee toimittaja Jaana Kannisen kanssa työstettävän tietokirjan alustavasti syksyllä 2019 – kun teos on riittävän hyvä. Työskentelyämme rahoittaa Koneen säätiö, Suomen Tietokirjailijat ry ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta. Haastatteluita projektistamme on julkaistu Yle Sápmilla 25.9.2017 ja 8.2.2018, sekä Yle Sámi Radiossa 25.9.2017 ja 8.2.2018.

Valokuviani on julkaistu Yle uutisissa Tenojoen Ellos Deatnu -liikkeestä ja totuus- ja sovintokomission tarpeesta Suomessa. Maailman Kuvalehteen haastattelin saamelaista taiteilijaryhmää Suohpanterroria, selvitin joikun merkitystä ja työstin pitkän raportin arktisesta politiikasta, alkuperäiskansaoikeuksista ja ilmastonmuutoksesta. Image-blogissa pohdin syitä saamelaisten leimaamiselle. Lisäksi olen raportoinut Yle Radio 1 Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmalle totuus- ja sovintokomissiosta ja Jäämerenradan muodostamista uhista saamenmaalla.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s